Проф. Др. Bilal GEYİK

Кардиология

Работещи в други отделения:

ANGIO

Дата и място на раждане:

Hozat

Имейл адреси:

bilal.geyik@medikent.com.tr