. Kudret METİN

Работещи в други отделения:

Радиологично отделение

Дата и място на раждане:

İstanbul 1964

Имейл адреси:

kudetmet@gmail.com