др. Mehmet ÜNLÜ

Гръдни заболявания

Работещи в други отделения:

Респираторна функция на белия дроб

Дата и място на раждане:

Kırcali-Bulgaristan / 12.05.1985

Чужд език:

İngilizce