Хранене и диететика Müjgan MUTLU KAYA

Клиника за хранене и диетология

Дата и място на раждане:

Bulgaristan

Чужд език:

İngilizce

Имейл адреси:

mujgan.mutlu@medikent.com.tr