Използвайки формуляра по–долу, изпратете съобщенията си до нашата болница
Вашите съобщения ще бъдат оценени от съответния отдел/ лица

Подател на съобщението (*)
Вид на съобщението (*)
Име, фамилия (*)
Е–маил адрес (*)
Мобилен телефон (*)
Заглавие на съобщението (*)
Коментари/ Предложения/ Оплаквания (*)
Код за потвърждение

(*)
(*) Задължителни полета