До каква степен сте съгласни с критериите, посочени в нашата анкета във връзка с болницата Медикент ?

Уважаеми пациенти,
Молим Ви да попълните това проучване, което сме подготвили за да Ви обслужим подобре

Поучване на удовлетвореността пациентите

Проучване удовлетвореността на хоспитализирани пациенти