Проучване удовлетвореността на хоспитализирани пациенти

Нашите медицински услуги
Медицински услуги
Вниманието и учтивостта на лекарите
Информация за Вашата болест
Времето, определено за вашия преглед
Цялостно удовлетворение
Нашата медицинска сестра
Медицински услуги
Внимание и учтивост
Информация
Цялостно удовлетворение
Нашите диагностични услуги
Лабораторни услуги
Радиологични услуги
Общ статус на нашата болница
Хигиена на болницата
Структура на болницата
Обслужването в барчето
Услуги за сигурност
Представяне на стаята
Качество и представяне на нашите ястия
Информация за таксите за лечение
Проучване удовлетвореността на хоспитализирани пациенти
Отделението в което се лекувате
За пръв път ли идвате в нашата болница?
Прегледът Ви проведе ли се навреме?
Време за изчакване
Комутационни комуникационни услуги
Обща оценка
Цялостна удовлетвореност от нашата болница
Бихте ли препоръчали нашата болница на други?
Имате ли други мнения и предложения за да Ви предоставим по добро обслужване?
Вашата лична информация
Попълващият анкетата
Отделение, в което сте постъпили
Име, фамилия
Дата на раждане
Пол
Вашият лекар
Вашият имейл адрес
Вашият телефонен номер
Код за потвърждение
(*)
(*) Задължителни полета