ОТДЕЛЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО

 Баръш Тъназ – Директор за управление на качеството

Елиф УЗ – Отговорник за качеството

 

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО

В съответствие с националните и международни стандарти и разработки, да осигурим ефективни здравни услуги, непрекъснато подобряване качеството на услугите и системата за качество, повишаване на информираността на служителите и удовлетвореността  от безопастността на пациентите и служителите.

 

ТЕКУЩИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА НАЧЕСТВО

Осигуряване на актуализации в съответствие с болница със СКС В5

Повишаване на безопастността на пациентите чрез използуване на техническо оборудване и софтуер

Повишаване на производителността чрез архитектурни и организационни подобрения

Болнична система за качество