НАШАТА  МИСИЯ

Да  следим  отблизо  всички разработки в  областта  на  медицината  в Турция  и  по  света  по  начин,  който  ще  бъде  от  полза  за  нашите  пациенти  и  да  ги  прилагаме  на  практика.

Да  използуваме   цялата  информация  и  съоръжения,  предоставени  от  съвременната медицинска  наука  в  рамките  на принципите  на  медицинската  етика  и  да  осигурим  най– високо  ниво  на  диагностика, лечение  и  последващи  услуги.

 

НАШАТА ВИЗИЯ

Да бъдем  една  от  най–уважаваните  и  водещи  марки  в  сектора  на  здравеопазването  чрез  изпълнение  на изискванията  на съвременната  медицина  и  застъпничество  за  правата  на пациентите  и  етичните  ценности.