Private Health Insurance Companies
Inter Partner Assistance
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş.
Ankara Anonim Türk Sigorta
Axa Sigorta A.Ş.
Demir Sağlık Sigorta A.Ş.
Eureko Sigorta
Fortis Bank Sandık (Çalışan ve Bağımlıları)
Groupama Sigorta A.Ş.
GULF Sigorta
Güneş Sigorta
Halk Sigorta A.Ş.
Ray Sigorta
SenCard (Acıbadem Sigorta)
Sompo Japan Sigorta
Ziraat Sigorta
Zurich Sigorta
Complementary Health Insurance
Anadolu Sigorta
Axa Sigorta
Doğa Sigorta
Ethica Sigorta
GENERALİ SİGORTA
Groupama Sigorta
Gunes Sigorta
Halk Sigorta
HDI Sigorta
Katılım Emeklilik Sigorta
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. (CGM)
Madgeburger Sigorta
Neova Sigorta
NN Hayat ve Emeklilik Sigorta
Ray Sigorta
Sompo Sigorta
Türk Nippon Sigorta
Unico Sigorta
Ziraat Sigorta
Zurich Sigorta
Public Institutions
Grand National Assembly of Turkey
Social security institution
Banks
Şekerbank T.A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası Mensupları EMYS Vakfı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Türkiye Halkbankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı
Türkiye İş Bankası A.Ş.