Baş Ağrısı

Baş Ağrısı

 

Baş ağrısı toplum içinde en sık görülen ağrı durumlarındandır ve nörolojik hastalıkların yanısıra sistemik hastalıklarda da eşlik eden bir semptomdur.
Baş ağrılarının sınıflaması; altta başka bir neden bulunmayan baş ağrıları primer baş ağrısı olarak adlandırılır ve bu grupta migren ile gerilim tipi baş ağrısı yer alır. Altta başka bir hastalık bulunan baş ağrılarına ise sekonder baş ağrıları denir ve bunlara yol açan nedenler sinüzit, menenjit gibi enfksiyon hastalıkları, damar hastalıkları, metabolizma hastalıkları, yer kaplayan lezyonlar (YKL) olabilir.
Baş Ağrısı Sınıflaması
 
1) Vasküler
 
 • Migren Tipi
  • Auralı
  • Aurasız
  • Komplike Migren
   • Hemiplejik
   • Oftalmoplejik
   • Baziler Migren
   • Retinal Migren
 • Demet Tipi
 • Toksik Vasküler Alkol Entoksikasyonu
 • Hipertansif
 
2)Gerilim Tipi
 
 • Depresyon eş değerleri ve konversiyon reaksiyonu
 • Kronik anksiyete devresi
 • Servikal Osteoartrit
 • Kronik Miyazik
 
3)Traksiyon ve Enflamasyon
 
 • Kitle etkisi yapan lezyonlar (tümörler, ödem, hematomlar, beyin kanamaları)
 • Göz, kulak, burun ve diş hastalıkları
 • Arterit, flebit ve kranial nevraljiler
 • Tıkayıcı serebrovasküler eklem hastalıkları
 • Atipik yüz hastalıkları
 • Temporamandibuler eklem hastalığı
 
 
Baş Ağrısı Olan Hastada Alarm Bulguları
 • '' İlk'' ve ya ''en kötü''  baş ağrısı
 • Yeni veya farklı baş ağrısı
 • Sıklığı vaya şiddeti progresif olarak artan baş ağrısı
 • Yeni başlayan baş ağrısı
  •  Kanserli olduğu bilinen hastalarda
  •  50 yaş üzeri hastalarda 
  •  Kafa travmasını takiben
 • Egzersizle birlikte ortaya çıkan baş ağrısı
 • Belirli bir paterne uymayan baş ağrısı
 • Tedaviye yanıt vermeyen baş ağrısı olduğunda 

Sekonder Baş Ağrısı olduğu düşünülmelisdir.

 
 
Baş Ağrısında Tanı
 
Ağrının altında yatan organik bir patolojik süreci dışlamak için tam bir fizik, nörolojik muayene ve yardımcı tanı testleriyle konur. Muayene bulguları ile birlikte hekimin kullandığı yardımcı testler ve görüntüleme tetkikleri;
 • Radyolojik tetkikler (Direk grafiler, BT, MR .. )
 • Lomber Panksiyon
 • Diğer tanı testleri (Rutin laboratuvar araştırmaları, sedimantasyon, tiroid fonksiyon testleri..)
 • EEG
Baş Ağrısının Patofizyolojisi
 
Genellikle santral serotonerjik ve adrenerjik ağrı modüle eden sistemleri içine alan nörojenik teoriye göre genelleşir.
 
 • İntrakreniyal ağrıya duyarlı yapılar
Venöz sinüsler, dural arterler, Willis polligonu yapan büyük arterlerin  % 20 proksimalleri 5, 9 ve 10 kraniyal sinirler ve üst servikal sinirlerin ağrıya duyarlı lifleri, kafa tabanındaki duramaterin parçalarıdır.
Beyin yüzeyinin ağrıya duyarlı olmadığı cerrahların yaptığı araştırmalar sonucunda bildirmiştir.
 
Neden Baş Ağrısı Tedavisi Yetersiz Kalır ?
 
 • Tanı doğru değildir.
 • Ağrıyı arttırıcı önemli faktörler vardır.
  • İlaçların aşırı kullanımı ve analjezik rebaund' u
  •  Hormonal tedavi ya da ilaç yan etkisi olarak ortaya çıkan ağrı
  •  Yaşam şeklinin baş ağrısını tetiklemesi ( Stres, uykusuzluk, alkol kullanımı.. )
  •  Psikososyal faktörler ( Depresyon ve madde bağımlılığı)
 • Tedavi uygun değildir.
  •   Etkisiz ilaç seçimi
  •  Yetersiz doz ve yetersiz tedavi süresi
  •  İlaca tolerans gelişimi.
 
 
Kaynak:         Uz. Dr. Alev VATAN
                       Nöroloji Uz.

 

28.08.2012