ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI

ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI

ORTA KULAK İLTİHAPLARI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLUYOR

Küçük çocuklarda işitme kaybının en sık nedeni kulak iltihapları olup, işitme kayıplarıyla seyredebilir.

Otitis media (kulak iltihabı) genellikle kulak zarı arkasında, orta kulak denilen bölgede sıvı birikmesi ile karakterize bir iltihaptır. Bulgular, durumunun ciddiyeti, sıklık ve hastalığın süresi değişkendir. Ağrı ya da ateş olup veya olmadan , sadece işitme de hafif bir azalma söz konusuyken, kulakta biriken sıvı akışkan özellik de iken, iltihap sık tekrarlar hale gelirse sıvı karakteri kalın zamk kıvamına benzer hal alır ve işitme ile ilgili sıkıntıları beraberinde getirir. Buda kalıcı işitme kayıplarına zemin hazırlayabilir.

 

Otitis media bebeklerde ve küçük çocuklarda en sık görülen hastalıktır. Çocukların yüzde yetmiş beşi üç yaşına kadar en az bir kez orta kulak iltihabı geçirmektedir. Östaki borusu, orta kulak ve burun arkasında bir kanal olarak kulağa hava geçişini sağlayan bir kanaldır. Çocuklarda anatomik olarak şekillenmediği için mikropların orta kulağa bu yolla kolayca erişmesi anlamına gelir. İlerleyen yaşlarda kulağa mikropların geçişini engelleyecek anatomik şekillenmesini yapar ve doğal bariyer oluşturur. Çocuklardaki bu yapı nedeniyle daha kolay orta kulakta enfeksiyonları oluşur. Beraberinde geniz eti varsa kanal fonksiyon yapamaz hale gelir. Bloke olur.

Kulak kiri işitme kaybına neden olabilir

Kulak yapısı dış, orta ve iç kulak olarak başlıca üç bölümden oluşur. İç kulakta işitme organı olarak salyangoz ve işitme siniri dışında, denge sensörleri ve denge sinirleri bulunur. Bu yapılanmaya göre dış veya orta kulak, ya da kulak salyonguzu ve sinirlerine ait hastalıklar nedeniyle işitme kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Bu yapılardaki çeşitli yapısal bozukluklar ve hastalıklar işitme şikayetlerine neden olur. Böylece kulak kiri probleminden, beyin sapı tümörlerine kadar geniş bir yelpazedeki hastalıklar nedeniyle geçici ya da kalıcı işitme kayıpları oluşabilmektedir.

Kulak ağrısı ile birlikte seyreden hastalıklara dikkat!

Erken çocukluk çağlarında geniz eti büyümelerinin özellikle kulaklar üzerindeki etkileri yakından takip edilmeli, muhtemel kalıcı hasarlar açısından önlemler alınmalıdır. Her türlü üst solunum yolu tıkanıklıkları kulak sağlığı açısından zararlıdır. Özellikle kulak ağrısı ile birlikte seyreden hastalıklarda en kısa sürede gerekli tedavilerin planlanması çok önemlidir. Özellikle bazı ağrı kesiciler ve belirli antibiyotikler olmak üzere pek çok ilacın iç kulaklar üzerinde toksik etkileri olabileceği unutulmamalı, hekimin tedavi planına uyulmalıdır.  

İşitme fonksiyonu geri kazandırılabiliyor

İşitme fonksiyonu tamamen kaybolmuş bir şekilde dünyaya gelen bebeklerde dahi gerek kulak içine, gerek beyin sapına uygulanan biyonik kulak cihazlarının yerleştirilmesiyle işitme fonksiyonu geri kazandırılabilmektedir. Sonradan oluşan işitme kayıpları için tedavi planı, işitme kaybına neden olan duruma göre planlamalıdır. Kayba neden olan duruma göre hastaya medikal veya cerrahi tedavi uygulanır.

İşitme kaybı olup olmadığını anlamak için 7 altın kural;

  1. Yumuşak bir sesin geldiği yöne ilk çağırışta bakmıyorsa
  2. Çevredeki seslere karşı tepki göstermiyorsa
  3. İlk çağrıya cevap vermiyorsa
  4. Sesin nereden geldiğini bulamıyorsa
  5. Kendi yaşıtlarına göre konuşması geri kalmışsa
  6. Televizyonu normal sesle dinlemiyorsa ve sürekli televizyonun yakınına gidiyorsa
  7. Anlamada ve kelime kullanmada sürekli bir gelişim göstermiyorsa
ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI
09.07.2018