İŞ YERİNDE SAĞLIKLI ÇALIŞMA

İŞ YERİNDE SAĞLIKLI ÇALIŞMA

 Çalışma ortamında hem işimizi yapalım hem de sağlığımızı koruyalım. Bunun için iş yerimizdeki ortamımızı iyi bir şekilde düzenlersek, sonuçta iş performansımız ve sağlığımız daha iyi olacaktır. Günümüz teknolojisi hızlı gelişimi özellikle bilgisayar kullanımının her sektörde ve her çalışma alanında ofis tarzı çalışmanın önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. 

Uygunsuz şartlarda çalışma sonucunda boyun ağrısı sırt ağrısı, belde, bacaklarda ve kollarda ağrılar uyuşmalar oluşabilir, bunun ilerlemesiyle :
- boyun fıtığı (servikal diskopati)
- bel fıtığı (lomber diskopati)
- el bileği sinir sıkışması (karpal tünel sendromu) 
hastalıkları ile karşılaşılabilir.
Ergonomi maksimum iş güvenliği sağlamak amacıyla insanların anatomik ve mental özelliklerinin, çalıştıkları çevre ve sistemlerin incelenmesine ve aralarında maksimum uyum sağlanmasına yönelik çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilir. Çalışma ortamında ergonomik şartların sağlanması sakatlanma riskini en aza indirerek, personel verimini artıracak ve uzun vadede baş gösteren iş hastalıklarını önleyecek önemli bir faktördür. Ergonomik bir çalışma biçimi fiziksel çevreyi, masa ve koltuk tasarımını, ekran ve klavyenin konumunu, dökümanın yerini; ofis aydınlatmasının yerini ve şiddetini ayarlar ve kontrol etkili olmaktadır.
 
Genel ? Çevresel Şartlar:
- Personelin vücut ölçülerine göre ayarlanılabilir eşyalar tercih edilmelidir.
- Sürekli kullanılan cihazlar kol erişim mesafesinde olmalıdır.
- Işık kaynakları mümkün olduğunca yükseğe yerleştirilmelidir ve yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.
- Ofislerde pencere olmalıdır.
- Sürekli gürültü önlenmelidir.
- Çalışma pozisyonu düzenli olarak değiştirilmelidir.
 
Koltuk:
- İyi bir duruş sağlanmalı ve ayarlanılabilir olmalıdır.
- Dik oturma omurgaya yaklaşık %25 daha az yük binmesini sağlar ve birçok sırt problemini önler. Koltuk arkalığı sırtın doğal eğimini desteklemelidir.
- Oturma yüzeyi kalçalara yandan baskı yapmayacak kadar geniş olmalıdır.
- Kol destekleri omurgadaki baskıyı azaltabilir fakat masaya yaklaşımı veya doğal hareketleri engelleyici boyutlarda olmamalıdır.
- Kalça-bacak açısı 90-120 derece, diz açısı 90-120 derece olmalıdır.
 
Çalışma Alanı:
- Yükseklik dirsek hizasında olmalıdır.
- Kenarları yuvarlak olmalıdır.
- Çok kullanılan malzemeleri kolay erişilebilir mesafede olmalıdır.
- En iyi biçim yarım daireler şeklinde yerleşimdir.
- Yere sabitlenmiş olmalıdır.
- Kırılgan, kaygan olmamalıdır.
 
Monitör:
- Gözden en az 65 cm uzakta olmalıdır.
- Kullanıcının karşısında durmalı, boyun hareketlerini engelleyici konumda olmamalıdır.
- Ekran görüş alanı gözün yatay görme hizasından 15-50 derece açıları arasında olmalıdır.
- Üst kısmı altından daha geride kalacak biçimde arkaya eğik durmalıdır.
 
Klavye ve Fare:
- Kol vücudun yanında serbestçe sarkar, dirsek dik açı yapar ve bilekler düz olarak tutulmalıdır.
- Klavye ön kol ile aynı düzlemde bulunmalıdır.
- Fare klavye ile aynı seviyede ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
- Fare kullanımı destekleri yararlıdır.
- Bilek destekleri sadece duraklamalarla kullanılmalıdır.
 
Op. Dr. Osman SOY
Beyin ve Sinir Cerrahisi
 
30.09.2014