Kurban Kesim Kazalarına Dikkat!

Kurban Kesim Kazalarına Dikkat!

Kurban Bayramı`nda hayvan kesiminde basit olmakla beraber el ve kolda meydana gelebilecek bıçak kesilerinin ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kurban Bayramı`nda en ciddi acil sağlık sorunlarının başında ``kesiler`` gelmektedir., Bu kesilerin büyük çoğunluğu basit ve ciddi kanamaya yol açmayanlardır.
İlkyardım amacıyla, kanayan yaranın üzerine temiz bir bez veya varsa gazlı bez konulup bastırılmalıdır. Bu tamponlama işinden sonra kravat, eşarp veya atkı gibi bir eşya yardımıyla kanayan bölge bandajlanmalıdır. Kanamalarda ve kesilerde, öncelikle kan kaybı önlenmelidir.  Atardamar kesilerinde çok kısa zamanda müdahale edilmediği takdirde, ileri derecede kan kaybı gelişebilir. Dolayısıyla, kesilen atardamarsa, hiç zaman yitirilmeden kişi hastaneye ulaştırılmalıdır.
Atardamar kesilerine bağlı kanamalar, fışkırır tarzdadır ve çok şiddetli olur. Üzerine bası uygulansa da kanamayı durdurmak mümkün olmaz. Mutlaka hastane bakımı ve cerrahi tedavi gerekir.
Kanayan yaranın içinde bıçak, tahta parçası gibi yabancı cisim varsa çıkarılmaya çalışılmamalı,tıbbı müdahale için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Kesi ufak ve yüzeyel olsa dahi tetanos ve yara yerinde oluşabilecek enfeksiyon gibi riskler vardır. Dolayısıyla mutlaka Acil Servis`e başvurularak bakımının ve tedavisinin bir hekim tarafından yapılması gerekir. İlkyardım uygulaması sırasında yaralıya çıplak elle dokunulmamalı, mutlaka eldiven giyiniz. Hepatit B ve C, AIDS gibi hastalıklar kan yoluyla bulaşmaktadır.
 
23.10.2012