Rahim Miyomlarının Ameliyatsız Tedavisi Mümkün

Rahim Miyomlarının Ameliyatsız Tedavisi Mümkün

“MİYOM EMBOLİZASYONU”

 

Rahim miyomları, üreme çağındaki her üç kadından birinde görülen ve genellikle ameliyatla tedavi edilen bir hastalıktır. Miyomlar, son yıllarda batı ülkelerinde çok iyi bilenen ve sık kullanılan, ancak ülkemiz için nispeten yeni bir uygulama ile ameliyatsız olarak da tedavi edebilmektedir. Bu seçeneklerin en çok kullanılanı, “Embolizasyon Tedavisi” dir.

Lüleburgaz Medikent Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Uzm. Dr. Özcan KARTAL  miyomların tedavisinde uygulanan ve ameliyatsız bir tedavi olan embolizasyon yöntemi hakkında bilgi verdi.

 

MİYOM NEDİR ?

Uluslarası tıp biliminde myoma uteri olarak adlandırılır. Dilimizde myom ya da okunduğu gibi miyom olarak da yazılır. 

Doğurganlık çağındaki kadınlarda sık rastlanan ve tıpta miyom olarak adlandırılan iyi huylu rahim tümörleri kadın üreme organının en sık görülen tümörüdür. Çapları 1-15cm arasında değişebilir. 35 yaşın üzerindeki her üç kadının birinde, muayene ya da ultrasonla saptanabilecek büyüklükte miyom mevcuttur.

Miyomlar genellikle hamilelikte yaklaşık 2-3 kat büyürler. Menapoz sonrası, miyomların küçüldüğü bilinse de  miyomlu  kadınların % 10 kadarında menapoz sonrası da büyümeye devam eder. 45 yaşındaki kadınların yaklaşık % 40 ‘ında miyom vardır. Hiç doğum yapmamışlarda ve bazı ailelerde daha sık görülür.

 

MİYOMUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyomlar rahimdeki yerleşimlerine, boyutlarına ve sayılarına bağlı olarak değişik şikayetler meydana getirir. Küçük çaplı miyomlar genellikle rahatsızlık oluşturmazlar. En sık VAJİNAL KANAMA  yaparlar. Vajinal kanama çoğu zaman şiddetli ,parça veya pıhtı içerir tarzdadır. Bunun sonucunda genellikle kansızlık ve vücut direncinde azalma gelişir.Sıklıkla  AĞRI ‘ya neden olurlar. Kasıkta DOLGUNLUK HİSSİ , İdrar torbasına baskı ile İDRAR KAÇIRMA, SIK İDRARA GİTME yada rektum dediğimiz barsağın son kısmına baskı  ile KABIZLIK  yada AĞRILI DIŞKILAMA gibi şikayetlere, yine  üst idrar yollarına baskı ile böbrekte idrarın birikmesi ve böbreği şişip bozulmasına neden olabilir.

MİYOM TANISI NASIL KONUR?

Miyomların çoğu, rahim ultrasonografisi sırasında saptanırlar. Uultrasonografide, genellikle var olan miyomların ancak bir kısmı görülebilir. Manyetik rezonans (MR) cihazıyla, hem rahim çeşitli açılardan daha iyi değerlendirilir hem de miyomların hemen hepsi görüntülenebilir. Bu nedenle, miyomlu hastalar da tedavi seçenekleri değerlendirilirken mutlaka MR tetkiki yapılmalıdır.

"Miyom tedavisinde cerrahinin alternatifi embolizasyon"

Myomun Ameliyatsız Tedavisi, Myom Embolizasyonu NEDİR? NASIL YAPILIR?

Miyom embolizasyonu 2000 yıllarda uygulanmaya başlanan ve gelişmiş ülkelerde sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemidir.

 Miyom embolizasyonu histerektomi ve miyomektomi gibi geleneksel tedaviler ile karşılaştırıldığında hastanede daha kısa yatma ve daha çabuk iyileşme gibi avantajlar sunar. Biz de Medikent Hastanesi’nde bir süredir bu tedaviyi uyguluyoruz.

Girişimsel radyolog tıpkı kalp-damar anjiogrfaisinde olduğu gibi, lokal anestezi ile kasık bölgesini uyuşturarak bir kesi ile (yarım cm den küçük) kasık atardamarına girer. Kasık atardamarından miyomu besleyen rahim damarının içine doğru kateter adı verilen milimetrik çaplı borular yardımı ile ilerlenir. Rahim atardamarına ulaşıldığında damarı içten tıkayan bir madde verilir. Damarı tıkanan tümör beslenemediği için nekroza uğrar (ölür) ve boyutu küçülür. Bu da hastanın şikayetlerinde iyileşme sağlar. İşlem ortalama 45 dakika sürmektedir. İşlem sonrası kasık atardamarına 15 dakika kadar bası yapılır, sonra bandaj uygulanarak 6 saat yatak istirahatı verilir.

Normal rahim dokusu ise, karın bölgesindeki diğer damarlardan da beslenmeye devam ettiğinden embolizasyon işleminden etkilenmez.

En önemli avantajları, lokal anestezi yardımıyla bir “anjiografi” işlemiyle yapılması, herhangi bir ameliyat kesisi olmaması ve hastaların çoğunun ertesi gün hastaneden ayrılabilmesidir.

Bu yöntemin histerektomiye )rahimin alınması) üstünlüğü, rahimin korunması, miyomektomiye üstünlüğü de sadece ameliyatla alınan miyomlara değil, rahimdeki tüm miyomlara etkili olmasıdır. Ancak her yöntem gibi embolizasyon tedavisi de “doğru seçilmiş” hastalara uygulandığı zaman başarılıdır ve bu seçim girişimsel radyologlar ve kadın doğum uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Embolizasyondan sonra ilk bir kaç ayda hastaların kanama, ağrı ve diğer şikayetlerinde %85-90 oranında kaybolma ya da belirgin azalma görülür. Genel olarak 1-2 ay içerisinde normal adet düzenine geri dönerler. Bu oran myomektominin oranlarına benzer düzeydedir. Başarılı bir embolizasyondan sonra miyomların kolay kolay nüksetmediği gözlenmiştir.

 Bu özelliklerinden dolayı embolizasyon, bir çok miyom hastasında ilk uygulanması gereken tedavi yöntemidir

"Tek bir işlemle miyom yok ediliyor"

UTERİN MİYOM EMBOLİZASYONUNUN AVANTAJLARI NEDİR?

-Kasıktan girilirken yarım cm den küçük bir kesi yapılır.. Böylece hasta cerrahi kesinin yarattığı sıkıntıları yaşamaz. İŞLEME BAĞLI BİR İZ KALMAZ.

-İŞLEM SIRASINDA HASTA UYUTULMAZ(genel anestezi). Damardan rahatlatıcı ilaçlar verilir. Böylece hasta genel anestezinin yarattığı risklerle karşılaşmaz.

-KISA SÜREDE NORMAL HAYATA DÖNÜLÜR. Hasta cerrahi sonrasındaki uzun iyileşme sürecini yaşamak zorunda kalmaz.

-CERRAHİNİN OLUŞTURDUĞU KOMPLİKASYONLAR (istenmeyen olumsuz sonuçlar) DAN KORUNMUŞ OLUNUR.

UTERİN MİYOM EMBOLİZASYONU KİME YAPILABİLİR? KİMLERE YAPILMAZ?

UME en çok 4 cm den büyük intramural yerleşimli miyomu olan fakat ilaç tedavisinin oluşturduğu menapoza veya ameliyatın etkilerine maruz kalmak istemeyen kadınlara uygulanır. Gebe kadınlara kesinlikle uygulanmaz. 

 

 

 

Rahim Miyomlarının Ameliyatsız Tedavisi Mümkün
Rahim Miyomlarının Ameliyatsız Tedavisi Mümkün
29.11.2017