SARS-CoV-2 Antikor Testleri

SARS-CoV-2  Antikor Testleri

  • Antikorlar vücudumuzda enfeksiyona yanıt olarak oluşan spesifik (etkene özgül) proteinlerdir. Antikor testleri ile bu spesifik proteinlerin varlığı saptanır.
  • Antikor testi pozitifliğinin, 7-14 gün öncesi bir dönemde SARS-CoV-2 ile enfekte olunduğunuzu gösterdiği varsayılmaktadır. Şu anda enfekte olunduğu anlamına gelmez.
  • Antikorlar genellikle enfeksiyondan 1 ila 3 hafta sonra gelişmeye başlar.
  • Virüse karşı antikorları olan birinin tekrar enfekte olmaktan nasıl korunabileceğini söyleyecek yeterli bilgiye henüz sahip değiliz.
  • İkinci kez enfekte olan vakalar bildirilmiştir, ancak nadirdir.
  • Antikor testi pozitif olan kişilerde, COVID-19 semptomları ve COVID-19 olabilecek biriyle yakın temas öyküsü yoksa aktif bir enfeksiyon olasılığı dışlanır.  Bu kişiler kendilerini diğer kişileri koruyarak iş ve normal faaliyetlerine devam edebilirler. Mutlaka el hijyeni sağlanmalı, fiziksel mesafe korunmalı, kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalı ve kurallarına uygu  maske takmaya devam edilmelidir.
  • Antikor testi pozitif olan kişiler, COVID-19 semptomları varsa ve/veya COVID-19 olabilecek biriyle yakın temasta bulunmuşsa kendilerini izole ederek bir hekime başvurmalıdırlar.

Hastanemizde 2 farklı antikor testi çalışılmaktadır.

  1. SARS‑CoV‑2 nükleokapsit ve spike proteinlerine karşı oluşan Ig M ve Ig G tipi antikorların kantitatif test sonucu raporlanmaktadır.  Fluorescense Immunassay(FIA) yöntemi yöntemi ile çalışılmaktadır.
  2. SARS‑CoV‑2 spike (S) proteini reseptör bağlama alanına karşı oluşan antikorların (IgG dahil) kantitatif test sonucu raporlanmaktadır. Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) yöntemi ile çalışılmaktadır.

Covid 19 aşınızın etkinliğinin değerlendirilebilmesi için SARS‑CoV‑2 antikor düzeyinize baktırabilirsiniz. Antikor değerlerinin yüksek çıkması aşı etkinliği açısından önemlidir. Ancak “nasılsa antikor geliştirdim” diye düşünülerek korunma tedbirleri ihmal edilmemelidir.

06.03.2021