Servikal Disk Hernisi (Boyun Fıtığı)

Servikal Disk Hernisi (Boyun Fıtığı)

 

Boyun bölgesinde toplam 7 adet omurga bulunmaktadır. Omurgalar arasında disk adı verilen, kıkırdak dokudan oluşan, yastıkçık görevi gören yapılar mevcuttur. Diskin içerisinde ise nükleus pulpozus adı verilen ve jöle kıvamındaki yapı mevcuttur. Diskin sağlam olan dış halkası yırtılır ise içerisindeki jöle kıvamındaki yapı yırtıktan dışarı çıkmakta ve omurilik kanalı ve sinir köklerini sıkıştırmaktadır. Bu tablo boyun bölgesinde görüldüğü zaman servikal disk hernisi (boyun fıtığı) olarak adlandırılır. Bu yırtılma sonucunda boyun hizasında omurilikten çıkarak kollara giden sinirlere baskı uygulamaktadır. En hafif şekli 'bulging' olup genelde operasyon önerilmemektedir. Annulus fibrozusun tam yırtılmasıyla disk içerisindeki jöle kıvamlı nükleus pulpozus omurilik kanalında serbest parçacık olarak da izlenebilir. Çoğu zaman ameliyat ile tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu durumda boyun ağrısı ile birlikte, omuzdan başlayan ve kola vuran ağrılar, kolda uyuşma-karıncalanmalar ve kolun belirli kas gruplarında güçsüzlük ortaya çıkmaktadır. 

Boyun fıtığı tanısı için yapılan tetkiklerin en geçerli olanı, servikal MR dır. Hastanın muayene bulguları ve çekilen servikal MR her zaman birlikte değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonrasında, medikal tedaviden, ameliyat kararına kadar değişen bir aralıkta tedavi seçeneklerinden uygun olanı yapılır. Servikal disk hernisi, lomber disk hernisinden sonra en sık görülen omurga dejeneratif hastalığıdır. En çok C5-6 ve C6-7 düzeylerinde görülür. 

İlaç tedavisine rağmen, ağrısı geçmeyen, sosyal yaşantısı etkilenen ve kolda ciddi kuvvet kayıpları (felçler) ortaya çıkan hastalarda uygulanan cerrahi girişimler bu gün hızla gelişmekte, hasta kısa sürede eski yaşantısına dönmektedir. Bel fıtığından başlıca farkı, sadece sinirlere değil, omuriliğin kendisine de baskı olması sonucu vücudun tamamında kısmi veya tam kuvvetsizlik oluşabilme ihtimalidir. 


Risk Grupları Nelerdir?

 1. Yaşla birlikte görülme sıklığı artar.
 2. Sigara içenlerde risk daha yüksektir.
 3. Dejeneratif (yıpranmış) diski olanlar.
 4. Boyunda ağır, ani ve ters hareket (Araç içi trafik kazası sonrası başın ani olarak öne arkaya hareketi sonrası)
 5. Masa başı görevler. Özellikle baş öne eğik olarak uzun süre çalışılan meslekler (örneğin sekreterler, bankacılar, sınava hazırlanan öğrenciler)
 6. Geçirilmiş boyun travması, spor yaralanmaları.
 7. Osteoporoz (kemik erimesi)

Hangi Hallerde Ameliyat Gereklidir?

 1. Kolda ortaya çıkan kuvvetsizlik, duyu kaybı. Çekilen MR da, şikayetleri net olarak açıklayan boyun fıtığı izlenmesi.
 2. İdrar ve dışkılama problemleri birkaç saat önce başlamış ise ilk 12-24 saat arasında acil cerrahi tedavi uygulanır.
 3. Omurilik basısına neden olan santral disk hernisi; total veya kısmi omurilik zedelenmesi varsa.
 4. Takip edilen hastada ilerleyici veya ani belirgin kuvvet kaybı oluşursa. 
 5. Koldaki şikayetlere ek olarak servikal MRI da omurilikte myelomalazi (boyun fıtığının omuriliği belirgin derecede sıkıştırmasına bağlı omurilik zedelenmesi) izlenmesi tablosunda kesinlikle ameliyat gereklidir. 
 6. Medikal tedavide yetersizlik, ısrarcı boyun, kol ağrısı..
 

 

13.01.2014