Böbrek Taşını Kırmada Yeni Yöntem: Furlas

Böbrek Taşını Kırmada Yeni Yöntem: Furlas
Böbrek içindeki 1-1.5 santimetre büyüklüğündeki taşlar, açık cerrahinin yerine geçen, kesi yapılmadığı için kanamaya yol açmayan Fleksibil Üreteroskopi Lazer (FURLAS) yöntemiyle yok ediliyor.
Kalp sorunu olmayan ve anestezi alabilen her yaş grubundaki hastaya uygulanabilen yöntem için taşın 2 cm den küçük ve böbrek içinde olması gerekiyor.
Böbrek taşları ile ilgili tedavinin büyük çoğunluğu   kapalı cerrahi yöntemleriyle yapılabilmektedir.
Böbrek taşı cihazlarının yardımıyla kırılamayan,büyük olduğu için kırılmaması gereken taşlar kapalı böbrek taşı ameliyatı olan Perkütan Litotripsi yapılabilmektedir. Bu yöntem uygulanırken iğne ile böbreğe girilir,içeriden konulan kılavuz teller vasıtasıyla bu yol genişletilir, böbreğin içi net olarak görülür ve özel aletle böbreğin içerisindeki taş kırılıp boşaltılmaktadır.
Kapalı böbrek ameliyatının hem hekim hem de hasta açısından çok avantajlıdır. Bu teknik sayesinde;
  • Kanama riski çok azdır.
  • Kesi yapılmadığından fıtıklaşma görülmemektedir.
  • Hastanın hastanede yatış süresi çok kısalmaktadır.
  • Böbreğin içi çok net olarak görüldüğü için operasyonlardan çok daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Böbrek'teki 1-1.5 santimetrelik taşlar kırılabiliyor
(Böbrek içine Seyahat) diye nitelendirilen ve Fleksibil Üreteroskopi Lazer (FURLAS) diye isimlendirilen sistemle ucu kıvrılabilen özel 2-3 milimetre kalınlığındaki aletlerle üreter denilen idrar yolu kanalından böbreğin içine girilir, taş tespit edilir ve lazerle kırılır. Bu, son zamanlarda gelişen çok yeni bir teknolojidir. FURLAS yöntemi şu anda böbrek taşı ameliyatlarında tüm dünyada uygulanan son tekniktir.
Yöntemin uygulanabilirliği, taşın özelliğine ve bulunduğu yere göre değişir. Böbrek içerisinde çok büyük taş bulunduğunda 'Kapalı Böbrek Taşı, taş kanala düştüğünde Üreteroskopi ve böbrek içinde küçük bir taş bulunması ya da kanala düşen bir taşın böbrek içine girmesi halinde FURLAS yöntemi uygulanabilir. FURLAS ile 1-1.5 santimetre büyüklüğündeki taşlar kırılabiliyor. Kanama olmamaktadır.
 
18.01.2013