Hemşireler Haftası

Hemşireler Haftası
Tedavi edici sağlık hizmetlerinin verilmesinde  hoşgörü, insana sevgi ve mesleğe saygı anlayışı içerisinde önemli görevler üstlenen,  bu kutsal görevi yerine getiren bütün Ebe ve Hemşirelerimizin, Ebe ve Hemşireler Haftasını kutluyoruz.  Sağlık alanında sağlanan başarılardaki katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.  
Medikent Hastanesi Yönetimi

Medikent'te Hemşirelik
Günümüzde bilgi ve teknolojideki hızlı değişim sürekli eğitim gereksinimini de beraberinde getirmektedir. Değişime ayak uydurmak, gelişimi yakalayabilmek, bilgiyi doğru ve etkin kullanabilmek ancak eğitimle mümkün olabilmektedir. Bu gereksinimler doğrultusunda Özel Medikent Hastanesi hemşirelerini sürekli geliştirmek, hemşirelerin değişen rollerine uyumlarını kolaylaştırabilmek, hastalarına iyi bakım sunabilmek üzere hemşirelerini sürekli eğitimlerle desteklemekte ve gelişimlerini sağlamaktadır.
Etkin sağlık bakım hizmetini vermede hemşirenin rolü tartışmasız büyük önem taşımaktadır. Uluslar arası Hemşireler Konseyi (ICN) hemşireyi tanımlarken: "Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan, sağlık ekibinin tedavi edici ve eğitsel planlarının geliştirilmesi ve uygulamasına katkı sağlayandır". şeklinde ifade etmektedir.
Günümüzde toplumun sağlık gereksinimlerinin karşılanmasında, etkin ve verimli hizmet anlayışı ön plana çıkmıştır. Etkin ve verimli hizmet tüm sağlık çalışanlarının aynı doğrultuda ve standartta, bilimsel gelişmelere dayalı hizmet vermesi ile mümkündür.

FELSEFEMİZ
Hemşirelerimiz;
Kurum politikasına paralel 
Bilimsel ve etik ilkelere uygun, gelişime açık,
Hasta/ailesi ve çalışan haklarına saygılı, güvenilir,
"BÜTÜNCÜL" hemşirelik hizmeti sunulmasını benimser. 
HEDEFLERİMİZ 
Hemşirelik hizmetleri direktörlüğü olarak hedeflerimiz;
Daha iyi hasta bakımını sağlamak
Çalışanlarımız için gelişim akademisi ve referans hastane olmak,
Hekim-hemşire ilişkisini güçlü kılarak hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunmak
Kriz ve zorluklarda hasta bakımının daha iyi olması için modeller geliştirmek
HKS ile tam uyumlu çalışma prensiplerini geliştirmek
Teknoloji ile barışık, bilgili ve donanımlı bir ekip ile hasta bakım kalitesini yükseltmek

13.05.2013