Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Medikent'te SGK'lı Hastalara Fark Yok

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Medikent'te SGK'lı Hastalara Fark Yok

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününe özel anlaşmalı sağlık kurumlarında, Sağlık Bakanlığı ruhsatında tanımlı tüm branşlardan ve SGK anlaşması kapsamındaki kadrolu hekimlerin sunduğu nitelikli sağlık hizmetlerinden (gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerde) teminat kapsamı dâhilinde yararlanabilmektedir.

Teminatlar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, MAPFRE GENEL SİGORTA'nın belirlemiş olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli / protokollü sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave ücretleri Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası özel şartları dâhilinde teminat altına alınmıştır.

Yatarak Tedavi Teminatı

Sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri,küçük müdahaleleri karşılanır.

Ayakta Tedavi Teminatı

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji,  modern teşhis yöntemleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir. Ayakta Tedavi teminatı alınan durumlarda, tedavi giderleri poliçede belirtilen limit doğrultusunda karşılanır.

İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Doğum Ek Teminatı 

Fark Yok Sigortası teminatlarımıza isteğe bağlı olarak doğum teminatı eklenebilmektedir.

Söz konusu doğum teminatı yatarak + ayakta tedavi teminatı mevcut olan sigortalılar için ilave edilebilecektir.

Doğum ek teminatı için herhangi bir bekleme süresi uygulanmayacaktır.

Doğum teminatı; gebelik süresince yapılacak  rutin incelemeleri ( kan sayımı,  açlık kan şekeri, kan grubu, indirekt coombs testi, hepatit B, taşıyıcılık testi, mikrobik testler, idrar tahlili, tarama testleri ,ense kalınlığı ölçümü ve birinci trimestr tarama ve üçlü tarama testi , amniosentez, şeker yükleme testi, ultrasonografi ve NST)  ve  doğum eylemini ( normal veya sezeryan ) kapsamaktadır.

Doğum teminatı kapsamındaki doğum eylemi dışındaki rutin kontrol ve incelemeler ayakta tedavi teminat kapsamı olan yıllık 6 kez kullanım limitinden düşecektir. Gebelik süresince yapılacak rutin kontrollerde her bir muayene ve ilişkili yapılacak tetkikler 1 kez olarak değerlendirilecektir.

Doğum teminatı için; geçerli olacak kurumlara göre değişen paketler oluşturulmuştur. Sigortalının tercih edeceği paketlere göre geçerli olacak kurumlar ve alınacak ekprim değişkenlik gösterecektir.


Önemli Notlar ve Bazı İstisnalar

- Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinin yürürlükte olması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası'nın aktif olması gerekmektedir.

- Poliçede belirtilen teminatlar, yalnızca poliçede ismi yer alan kişiler için geçerli olacaktır.

- Acil durumlar da dâhil olmak üzere anlaşmasız kurumlarda yapılacak tedavilere ilişkin giderler teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.

- Poliçe kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bekleme süreleri haricinde herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz.

- Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başvurusu esnasında mevcut olan hastalıklarla ilgili risk analizi yapılmayacağı için poliçe başlangıç tarihinden önce var olan bir şikâyet ve/veya hastalık nedeni ile bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı almış, tedavi görmüş ve/veya tedavi önerilmiş olan her türlü sağlık gideri ile bunlara bağlı nüks ve komplikasyonlar poliçe teminat kapsamı dışında değerlendirilecektir.

- Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.


Merak Ettikleriniz

Tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesinin fiyatı ne kadar?

Prim tutarı aktif çalışan olup olmadığınız, yaş, bulunduğunuz bölge gibi etkenlere bağlı olarak hesaplanacağından değişiklik gösterecektir.

Tüm aileme yaptırsam indirimden faydalanabilir miyim?

Aile indirimimiz bu üründe bulunmamaktadır.

TSS poliçesini kimler satın alabilir?

SGK'lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes için poliçe yapılabilmektedir.

Reklamlarda Medical Park Hastaneleri'nin ismi geçiyor, başka hastaneye gidebilir miyim?

Evet. Anlaşmalı Kurumlar sayfamızdan diğer anlaşmalı kurumları listeleyebilir, listede bulunan tüm hastanelere gidebilirsiniz.

İstediğim zaman poliçemi iptal edebilir miyim?

Evet, poliçenizi istediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz. Poliçeniz gün üzerinden iptal edilebilecek olup, poliçe başlangıç tarihinizden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak prim iade tutarınız belirlenecektir. İptal koşulları Poliçe Özel Şartları'nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Hastaneye gittiğimde ben bir ücret ödeyecek miyim?

Poliçe Özel Şartlarınız doğrultusunda poliçe kapsamında tutulan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz 12 TL dışında bir ödeme alınmamaktadır.

SGK'da benim primimle tüm ailem sağlık hizmeti alıyor, bu poliçede de ben prim ödediğimde tüm ailem hizmet alabilecek mi?

Hayır, her sigortalı için ayrı prim ödenmesi gerekmektedir.

Poliçenin süresi nedir?

Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.

Şu an çalışıyorum, emekli olduğumda poliçe bitecek mi?

Hayır. Çalışan ya da emekli ayrımı olmaksızın SGK'lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes bu poliçeyi satın alabilir ve poliçe vadesi boyunca poliçe teminatlarından yararlanabilir.

Yaş sınırım var mı? Yeni doğan bebeğim hemen kapsam girebilecek mi?

SGK'lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes bu poliçeyi satın alabilir ve yeni doğan bebek için hemen poliçe düzenlenebilir. Poliçenin düzenlenmesi için bir bekleme süresi yoktur ancak sigortalı teminatlarının kullanımı bakımından SGK'nın uyguladığı bekleme sürelerine tabidir.

Geçmişten gelen hastalıklarım mevcut, bunlarla ilgili tedavi masraflarımı da ödeyecek misiniz?

Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır.

Faturamı kendim ödersem size gönderdiğimde ödüyor musunuz? Ne kadar ödüyorsunuz?

Hayır, geri ödeme işlemi bu poliçede yapılmamaktadır.

İlaçları ödüyor musunuz?

Hayır, ilaç teminatı bu poliçede bulunmamaktadır.

Poliçe primimi ödediğimde makbuz veriyor musunuz? Bu makbuzla vergi indiriminden yararlanabilir miyim?

Evet, prim ödemeleriniz karşılığında makbuz alabiliyor ve bu makbuzla vergi indiriminden yararlanabiliyorsunuz.

Poliçe primimi nasıl ödeyebilirim? Peşin ödersem indirim yapıyor musunuz? Taksit yapıyor musunuz?

Poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartınıza peşin ya da 10 eşit taksit yapılabilmektedir. Peşin ödemelerde herhangi bir indirim yoktur.

Estetik cerrahi, kozmetik, diyetisyen gibi tedaviler de kapsam içerisinde mi?

SGK kapsamında ödenen estetik cerrahi, kozmetik ve diyetisyen gibi tedaviler poliçe kapsamında değerlendirilmektedir.

Poliçede bekleme süresi olacak mı?

SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında, bu poliçede bekleme süresi yoktur.

Diş tedavilerini karşılıyor mu?

Hayır, diş tedavileri poliçe kapsamı dışındadır.

Mevcutta özel sağlık sigortam var, onu iptal edip prim avantajı nedeniyle bu poliçeden almak istiyorum, haklarım devroluyor mu?

Hayır, mevcutta geçerli olan Özel Sağlık Sigorta Poliçenizde kazandığınız haklarınız bu poliçeye devrolmamaktadır.

Yurt dışında tedavi giderini karşılıyor musunuz?

Hayır, poliçe sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir.

Sürekli kullandığım ilaçlar için nasıl bir işlem yapmam gerekiyor, poliçem sürekli ilaç kullanımını kapsıyor mu?

Hayır, poliçede ilaç teminatı bulunmamaktadır.

Poliçem kapsamında gözlük alabiliyor muyum?

Hayır, poliçeniz kapsamında gözlük alınmamaktadır.

Poliçeme doğum teminatı ekleyebilir miyim ?

Evet, poliçenize  geçerli olmasını talep ettiğiniz kurumlara göre değişen paketlerle ek prim karşılığında doğum ek teminatı ekleyebilirsiniz.

Doğum teminatı aldığımda hamilelik rutin kontrolleri kapsam içine alınıyor mu  ?

Evet, poliçenize  ekleyeceğiniz doğum teminatı ile birlikte ayakta tedavi teminat limitleri kapsamında rutin kontroller dahil edilmektedir.  

Doğum teminatını her plana dahil edilebilir miyim ?

Doğum teminatı ayakta tedavi teminat planı mevcut poliçelere eklenebilmektedir.


05.03.2013