Doç. Dr. Aslan TEKATAŞ

Nöroloji Uzmanı

Görevli Olduğu Diğer Üniteler:

Nöroloji

Doğum Yeri / Tarihi:

Palu

Medeni Hali:

Evli

Eğitimi:

Y. Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi 2001

 
Tıpta Uzmanlık Nöroloji Fırat Üniversitesi  2006

Çalıştığı Kurumlar:

Pratisyen Dr.  Güzelsu Sağlık Ocağı   Ahlat  Bitlis

 
Araştırma Görevlisi  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Elazığ
 
Uzman Dr. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Elazığ
 
Tabip Asteğmen Gümüşsuyu Asker Hastanesi Elazığ
 
Uzman Dr. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul
 
Yrd. Doç. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Edirne
 
Doçent Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Edirne
 
Doçent Özel Vega Hastanesi Çorlu Tekirdağ

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

Türk Nöroloji Derneği

Bilimsel Yayınları:

Yönetilen Tezler:

1-Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyona Bağlı İskemik İnme Geçiren Hastalarda CHADS2

Skoru, Ekokardiyografi ve Hematolojik Parametrelerin İnme Şiddeti Kısa Dönem Prognoza Olan Etkileri - Araştırma Görevlisi Dr Özer Aynacı

2-İntrakranial ve Ekstrakranial Ateroskleroza Bağlı İskemik İnme Geçiren Hastaların Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması ve Üç Aylık Prognozları Araştırma Görevlisi Dr Sezgin Keheya

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Bulut S, Berilgen MS, Baran A, Tekatas A, Atmaca M, Mungen B. Venlafaxine versus amitriptyline in the prophylactic treatment of migraine: randomized, double-blind, crossover study. Clin Neurol Neurosurg 2004 Dec;107(1):44-8.

2. Berilgen MS, Bulut S, Gonen M, Tekatas A, Dag E, Mungen B. Comparison of the effects of amitriptyline and flunarizine on weight gain and serum leptin, C peptide and insulin levels when used as migraine preventive treatment. Cephalalgia 2005 Nov;25(11):1048-53.

3. Berilgen MS, Bulut S, Ustundag B, Tekatas A, Ayar A. Patients with multiple sclerosis have higher levels of serum ghrelin. Neuro Endocrinol Lett 2005 Dec;26(6):819-22.

4. Kirkil G, Tug T, Ozel E, Bulut S, Tekatas A, Muz MH. The evaluation of cognitive functions with P300 test for chronic obstructive pulmonary disease patients in attack and stable period. Clin Neurol Neurosurg 2007 Sep;109(7):553-60.

5. Cicek D, Kandi B, Berilgen MS, Bulut S, Tekatas A, Dertlioglu SB, Ozel S, Saral Y. Does autonomic dysfunction play a role in atopic dermatitis? Br J Dermatol 2008 Sep;159(4):834-8.

6. Bozgeyik Z, Berilgen S, Ozdemir H, Tekatas A, Ogur E. Evaluation of the effects of sildenafil citrate (viagra) on vertebral artery blood flow in patients with vertebro-basilar insufficiency. Korean J Radiol 2008 Nov-Dec;9(6):477-80.

7. Dogukan A, Guler M, Yavuzkir MF, Tekatas A, Poyrazoglu OK, Aygen B, Gunal AI, Yoldas TK. The effect of strict volume control on cognitive functions in chronic hemodialysis patients. Ren Fail 2009;31(8):641-6.

8. Tekatas A, Mungen B. Migraine Headache Triggered Specifically by Sunlight: Report of 16 Cases. Eur Neurol 2013 Sep 17;70(5-6):263-266.

9. Tekatas A, Koca SS, Tekatas DD, Aksu F, Dogru Y, Pamuk ON. R-R interval variation and sympathetic skin response in systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol 2014 Jan;33(1):65-70.

10. Tekatas A, Arican O, Guler S, Aynacı O, Dincer N. Pruritus: Do A δ Fibers Play a Role? J Dermatol 2014 Jan;41(1):98-101.

11. Tekatas A. Answer to the Letter to the Editor by N. Sethi [Eur Neurol, DOI: 10.1159/000356342]. Eur Neurol. 2013 Dec 4;71(1-2):76.

12.Tekatas A, Pamuk ON. Increased frequency of restless leg syndrome in patients with ankylosing spondylitis. Int J Rheum Dis. 2015 Jan;18(1):58-62.

13. Tuncel SA, Çaglı B, Tekataş A, Kırıcı MY, Ünlü E, Gençhellaç H. 

14Extraspinal Incidental Findings on Routine MRI of Lumbar Spine: Prevalence and Reporting Rates in 1278 Patients. Korean J Radiol. 2015 Jul-Aug;16(4):866-73.

       15. Çelik Y, Tekataş A, Albayram S, Gündüz A, Asil T, Ünlü E, Özlece Köse H. Spontaneous intracranial hypotension presenting with coma: a case report and literature review. Agri. 2015;27(3):160-2.

        16Güler S, Tekatas A, Arican O, Kaplan OS, Dogru Y.RESTLESS LEGS SYNDROME AND INSOMNIA FREQUENCY IN PATIENTS WITH PSORIASIS.Ideggyogy Sz. 2015 Sep 30;68(9-10):331-6.

         17Keheya S, Tekatas A, Aynacı Ö, Utku U, Solmaz V. A comparison of risk factors and prognosis between intra and extracranial acute atherosclerotic stroke in the Turkish population: a prospective study. Neurol Res. 2016 Oct;38(10):864-70

        18Solmaz V, Yavuz S, İnanr A, Aksoy D, Pektaş E, Tekataş A, Kurt SG. Investigation of Nerve Conduction Studies of Carpal Tunnel Syndrome Cases With Different Risk Factors: An Electrodiagnostic Study. J Clin Neurophysiol. 2017 Mar;34(2):139-143

        19Caglı B, Tuncel SA, Yılmaz E, Tekatas A, Ermıs V. Vitreous humor diffusion measurements from diffusionweighted imaging in idiopathic intracranial hypertension. Ideggyogy Sz. 2016 Nov 30;69(11-12):405-410

         20Solmaz V, Çınar BP, Yiğittürk G, Özlece HK, Avni Eroglu H, Tekatas A, Erbaş O, Taşkıran D. Neuroprotective effects of octreotide on diabetic neuropathy in rats. Biomed Pharmacother. 2017 May;89:468-472.

        21Solmaz V, Albayrak S, Tekatas A, Aksoy D, Gençten Y, İnanır S, Erdemir F. Evaluation of Overactive Bladder in Male Antidepressant Users: A Prospective Study. Int Neurourol J. 2017 Mar 24;21(1):62-67

        22Tuncel SA, Yılmaz E, Çağlı B, Tekataş A, Çelik Y, Ünlü ME. Lumbar Opening Pressure and Radiologic Scoring in Idiopathic Intracranial Hypertension: Is There Any Correlation? Pol J Radiol. 2017 Nov 17;82:701-705.

         23Aynaci O, Tekataş A, Aynaci G, Kehaya S, Utku U. Effects of CHADS2 score, echocardiographic and haematologic parameters on stroke severity and prognosis in patients with stroke due to nonvalvular atrial fibrillation. Ideggyogy Sz. 2019 Jul 30;72(7-8):241-256.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Bulut S, Berilgen MS, Baran A, Tekatas A, Atmaca M, Mungen B. Venlafaxine versus amitriptyline in the prophylactic treatment of migraine: randomized, double-blind, cross-over study. 7th Congress of the Federation of Neurological Societies Helsinki, Finland, 30 August-2 September 2003.

2. Bozgeyik Z, Karakoç E, Berilgen S, Ozdemir H, Tekatas A, Oğur E. Evaluation of the effects of sildenafil citrate (viagra) on vertebral artery blood flow in patients with vertebro-basilar insufficiency. European Congress of Radiology, Vienna, February 2005.

3. Berilgen MS, Tekatas A, Bulut S, Müngen B, Demir CF. The effect of hemispheric epileptic focuses on the autonomic nervous system in epileptic patients. 14th Congress of European Federation of Neurological Societies, Geneva, Switzerland, 25-28 September 2010.

4. Celik Y, Pamuk G, Koseoglu H, Tekatas A. Interferon beta 1a induced autoimmune thrombocytopenic purpura. 13th ESNI Course, Porto, Portugal, 3rd-6th July 2013.

5. Celik Y, Tekatas A, Celebi C, Pamuk ON, Caglı B, Sahim M. Sneddon Syndrome presented with subarachnoid hemorrhage in a patient with herpes simplex type 1 encephalitis. 14th International Congress on Antiphospholipid Antibodies and 4th Latin American Congress on Autoimmunity, Rio de Janeiro, Brazil, September 18-21 2013

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. S. Güler, A. Tekataş, U. Utku, S. Kehaya. Yetişkinlerde Serebral Venöz Trombozun Nadir Nedeni: Demir Eksikliği Anemisi. Fırat Tıp Dergisi 2012;17:4-6.

2. A. Tekataş, HK. Özlece, Parkinson Hastalığında Otonomik Disfonksiyon, Türkiye Klinikleri 2012;5(4):40-4.

3. E. Kuman, E.Ç. Edis, ON. Hatipoğlu, C. Korucuoğlu, A. Tekatas, Akciğer Tüberkülozu ile İlişkili Guillain Barre Sendromu, Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi (Kabul tarihi: 27.08.2013)

4. A. Tekataş, Ö.Aynacı, S. Kehaya, C. Çelebi. Horner Sendromu ve Sensorimotor Polinöropati ile Prezente Olan Müsinöz Tip adenokarsinom Olgusu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Kabul tarihi: 22.08.2013)

5. A. Tekataş, Y. İ. Gemici, SA. Tuncel, B. Çağlı, E. Taştekin, E. Ünlü, Y. Çelik. Baş ağrısı ve artmış intrakranial basıncın nadir bir nedeni: Primer leptomeningeal melanomatozis. Türk Nöroloji Dergisi (Kabul tarihi: 09.10.2013)

6. A. Tekataş, B. Çağlı, SA. Tuncel, MY. Kırıcı, E. Ünlü. Gemsitabine kullanımına ikincil posterior geri dönüşlü lökoensefalopati. Türk Nöroloji Dergisi (Kabul tarihi: 06.12.2013) (Ref. No:TJN-48379)

7. A. Tekataş, S. Kehaya, B. Cağlı, V. Akdemir, Ö. Aynacı, Y. Doğru, F. Aksu. Tam düzeltme yapılmamış fallot tetralojili olguda akut iskemik inme. İstanbul Tıp Dergisi (Kabul tarihi: 15.01.2014) (ITD-34635)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Antiepileptik kullanan epilepsili olgularda kognitif fonksiyonların olaya ilişkin uyarılmış potansiyellerle değerlendirilmesi. R. Yiğiter, T. Yoldaş, H. Ulvi, M. Gönen, A. Tekataş, B. Müngen. 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Samsun, 25-28 Mayıs 2004

2. Vitamin B12 yetmezliği: Nörolojik tutulumu olan 10 olgunun sunumu. T. Yoldaş, M. Gönen, MS. Berilgen, R. Yiğiter, H. Ulvi, A. Tekataş, B. Müngen. 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Samsun, 25-28 Mayıs 2004

3. Migren Profilaksi Tedavisinde Kullanılan Amitriptilin ve Flunarizinin Kilo Alımı ve Serum Leptin Düzeylerine Etkileri M. Berilgen, M. Gönen, S. Bulut, E Dağ, A. Tekataş, T. Yoldaş, B. Müngen 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 29 Eylül- 3Ekim, 2004

4. Sildenafil sitrat (Viagra)’ın vertebrobaziller yetmezlikli hastalarda vertebral arterlerin kan akımı üzerine olan etkilerinin power Doppler sonografi ile değerlendirilmesi. Z. Bozgeyik, E. Karakoç, S. Berilgen, H. Özdemir, A. Tekataş, E. Oğur. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004

5. Bir araknoid kist olgusunda trigeminal nevralji sonrası gelişen pre-trigeminal nevralji. TK. Yoldaş, CF. Demir, A. Tekataş, E. Dağ, B. Müngen. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 5-10 Aralık 2005

6. Yüksek doz sempatomimetik alımına bağlı bilateral bazal ganglionlarda infarkt olgusu. CF. Demir, A. Tekataş, TK. Yoldaş, MA. Ülger, Z. Özler, F. Sürgün. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 5-10 Aralık 2005

7. Atopik dermatitteki cilt kuruluğuna otonomik disfonksiyonun katkısı var mıdır? D. Çiçek, Başak Kandi, MS. Berilgen, S. Bulut, A. Tekataş, SB. Dertlioğlu, S. Özel, Y. Saral. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Konya, 14-18 Ekim 2008

8. Hipertansiyonun nöropati üzerine etkisinin nörofizyolojik testlerle araştırılması. H. Toku, E. Boylu, A. Tekataş, M. Saraçoğlu. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 15-19 Nisan 2009  

9. Pozitif anti GQ1B antikoru ve akut oftalmoparezi. H. Toku, E. Boylu, A. Tekataş, M. Saraçoğlu. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 15-19 Nisan 2009

10. Miller-Fisher sendromu ile prezente olan lenfoma: Olgu sunumu. A. Tekataş, S. Güler, HK. Özlece, Ç. Deniz, Y. Çelik. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 25 Kasım-1 Aralık 2011

11. Kardiyoembolik inmeli bir olguda disseminasyon gösteren wirchov robin boşlukları. S. Güler, A. Tekataş, U. Utku, S. Kehaya, Y. Çelik. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 25 Kasım-1 Aralık 2011

12. Posterior sirkülasyon infarktı saptanan iki genç olguda protein S eksikliği. A. Tekataş, S. Güler, HK. Özlece, Ç. Deniz, Y. Çelik. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 25 Kasım-1 Aralık 2011

13. Minör iskemik inmeli hastalarda kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi: Vaka- kontrol çalışması. Ç. Deniz, A. Tekataş, G. Kocaman, T. Asil, Y. Çelik. VI. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, 11-13 Mayıs 2012

14. Santral nörositom olgusunda ileri görüntüleme bulguları. F. Sivri, SA. Tuncel, B. Çağlı, A. Tekataş, SÇ. Mıdık, ME. Ünlü. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013

15. Spinal kordda kavernom ve dural arteriovenöz fistül birlikteliği. B. Çağlı, V. Ermiş, SA. Tuncel, A. Tekataş, SÇ. Mıdık, N. Gaeini, ME. Ünlü. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013

16. Epilepsi olgusunda bilateral temporal lob kavernomu: MR bulguları. SA. Tuncel, V. Ermiş, B. Çağlı, A. Tekataş, F. Sivri, ME. Ünlü. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013

17. Percheron arter enfarktında görüntüleme: 3 farklı klinik tablo. SA. Tuncel, N. Gaeini, B. Çağlı, A. Tekataş, V. Ermiş, ME. Ünlü. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013

18. Mandibuler ameloblastom; Bir vaka sunumu. V. Ermiş, SA. Tuncel, B. Çağlı, A. Tekataş, MY. Kırıcı, ME. Ünlü. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013

19.  Çoklu arı sokması sonrası gelişen kuadriparezi olgusu. A. Tekataş, HK. Özlece, S. Kehaya, N. Hüseyinoğlu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 15-21 Kasım 2013

 

F. Diğer Yayınlar:

 

F1. Kurslar ve Bilimsel Toplantılarda Görevler:

 

F1-1. 1-3 Kasım 2012, Balkan Kongre Merkezi, Edirne’de gerçekleştirilen 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi’nde “Gözdibi muayenesi kursu’’ verildi.

F1-2. 1-3 Kasım 2012, Balkan Kongre Merkezi, Edirne’de gerçekleştirilen 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi’nde “ Başdönmesine yol açan diğer durumlar’’ isimli konferans verildi.

 

F2. Yurtiçi Kurs Katılımları:

 

F2-1. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde 03.01.2012-05.01.2012 tarihleri arasında Eğiticilerin Eğitim Kursu’na katılım

F2-2. Trakya üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından, T.Ü. Tıp Fakültesinde düzenlenen Laboratuvar Hayvanlarını Kullanma Kursu’ na katılım (28.12.2012)