Op. Dr. Bahadır ALKAN

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)

Doğum Yeri / Tarihi:

Suluova 22.09.1983

Yabancı Dil:

İngilizce

E-Posta Adres(ler)i:

dr.bahadiralkan@yahoo.com.tr

Eğitimi:

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık / 18 Mart Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

Çalıştığı Kurumlar:

2007 Eylül-2008 Ocak /  Suluova Eraslan Beldesi  Sağlık Ocağı Talebi
2008 Ocak-2009 Şubat /  Suluova Sağlık Gup Başkanı/Toplum Sağlığı Yöneticisi
2009 Şubat-2014 Mayıs /  18 Mart Üni. Beyin ve Sinir Cerrahisi Araştırma Görevlisi
2014 Mayıs-2015 Haziran /  Lüleburgaz Devlet Hastanesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm.
2015 Haziran -2016 Mayıs / İzmir Torbalı Devlet Hastanesi/ Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm.
2016 Mayıs-2016  Ağustos /  Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekim Yard.
2016 Ağustos-2020 Ağustos / Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi / H. Yöneticisi

 

Katıldığı Mesleki Eğitim, Kurs ve Konferanslar:

- Cadaver Skull Base Surgery Course (Marmara University Institute of Neurological Sciences)
- Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu ( 4 dönemden oluşan)
- Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı (İzmir)
- Certificate of Completion NASS 27th Annual Meeting(Dallas Convention Center)
- Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu (Nevşehir)
- Metastatik Omurga Tümörleri Paneli(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
- 2. Şant Okulu ve 3. Nöroendoskopi Kursu (İzmir Ege Üniversitesi)
- Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
- Lomber Disk Hernisi Paneli (Bursa)
- Certificate of Participation, Practical application of the cryoneurolysis method in pain
management procedures (Canakkale, 18th March University)
- Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
- Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu 1. Kursu (Konya)
- Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu 2. Kursu (Çanakkale)

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

Türk Nöroşirürji Derneği