Prof. Dr. Kaan UZUNCA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doğum Yeri / Tarihi:

Eskişehir 1971

Medeni Hali:

Evli

E-Posta Adres(ler)i:

kaan.uzunca@medikent.com.tr

Eğitimi:

Tıp Fakültesi Anadolu Üniversitesi 1993

Tıpta Uzmanlık: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Trakya Üniversitesi, 2000

Doçentlik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Trakya Üniversitesi, 2008

Profesörlük, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Bilgi Üniversitesi, 2014 

Çalıştığı Kurumlar:

Amasya Gümüşhacıköy Sağlık Ocağı, 1993-1994

Osmangazi Ünv Tıp Fak iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 1994-1996

İşyeri hekimliği Edirne Park Tekstil, 1996-1997

Trakya Ünv Tıp Fak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 1997-2009

Bodrum Universal Hospital, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Çorlu Optimed Tıp Merkezi, Edirne Özel Trakya Hastanesi, 2009-2014

 

Bilgi Üniversitesi SMYO, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2014 

Özel Medikent Hastanesi 2014 

Ödül ve Dereceler:

"Lateral epikondilit tedavisinde bir fizik tedavi ajanı: pulsed elektromanyetik alan, randomize kontrollü çalışma" başlıklı sözlü bildiri ile üçüncülük ödülü, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi, 2005"

Türkiye klinikleri İkinci Ulusal FTR yarışması üçüncülük ödülü, 2005

"Kadmiyum maruziyetine bağlı kemik mineral yoğunluğu değişiklikleri üzerine taurin, melatonin, N-asetilsistein'in etkileri" başlıklı poster bildirisi ile birincilik ödülü, 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 2008.

En iyi makale ödülü, Uzunca K., Taştekin N., Birtane M. "Erişkin tip pes planusta ağrı ve dizabilitenin radyografik ve pedobarografik parametreler ile ilişkisi" Romatizma Dergisi, 21(3):95-99 (2006).

 


 

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Osteoporoz Derneği

Medikal Parapleji-tetrapleji Derneği

 


 


 

Bilimsel Yayınları:

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Uzunca, K., M. Birtane, A. Tezel, "Dysphagia Induced by a Cervical Osteophyte: a Case Report of Cervical Spondylosis," Chin Med J (Engl), 117, 478-80 (2004).

A2. Uzunca, K. ve F. Özdemir, "Evaluation of Clinical Activity and Functional Impairment in Smokers with Ankylosing Spondylitis," Rheumatol Int, 25, 357-60 (2005).

A3. Uzunca, K., M. Birtane, G. Durmus-Altun ve F. Ustun, "High Bone Mineral Density in Loaded Skeletal Regions of Former Professional Football (Soccer) Players: What is The Effect of Time After Active Career" Br J Sports Med, 39, 154-7 (2005).

A4. Uzunca, K., M. Birtane ve N. Tastekin, "Effectiveness of Pulsed Electromagnetic Field Therapy in Lateral Epicondylitis," Clin Rheumatol, 26, 69-74 (2007).

A5. Tastekin N., M. Birtane ve K. Uzunca, "Which of The Three Different Tender Points Assessment Methods is More Useful for Predicting The Severity of Fibromyalgia Syndrome"," Rheumatol Int, 27 (5), 447-51 (2007).

A6. Birtane M, K. Uzunca, N. Tastekin ve H. Tuna, "The Evaluation of Quality of Life in Fibromyalgia Syndrome: a Comparison with Rheumatoid Arthritis by Using SF-36 Health Survey," Clin Rheumatol, 26(5):679-84, (2007). 

A7. Karadag CA, M. Birtane, A. C. Aygit, K. Uzunca ve L. Doganay, "The Efficacy of Linear Polarized Polychromatic Light on Burn Wound Healing: An Experimental Study of Rats" J Burn Care Res 28(2):291-8, (2007).

A8. Uzunca, K., M. Birtane ve C. Zateri, "Arm Span-Height Difference is not an Indicator of Osteoporosis or Associated Vertebral Deformity in Postmenopausal Women," Int J Clin Pract ;62(1):157-9, (2008).

A9. Birtane M, DD. Kabayel, K. Uzunca, E. Unlu, N. Tastekin, The relation of hand functions with radiological damage and disease activity in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2008 28(5):407-12 (2008).

 

A10. Tastekin N, K. Uzunca, N. Sut, M. Birtane, OB. Mercimek, Discriminative value of tender points in fibromyalgia syndrome. Pain Med. 11(3):466-71 (2010).

 

A11. Hakguder A. N. Tastekin, M. Birtane, K. Uzunca, C. Zateri, N. Sut. Comparison of the Short-term Efficacy of physical Therapy in Subacromial Impingement Syndrome patients with Stage I and II magnetic Resonance Imaging Findings. Turk J Rheumatol 26(2):127-34 (2011).

 

A12. Bodur H, S. Ataman, DS. Buğdaycı, A. Rezvani, K. Nas, K. Uzunca, E. Emlakçıoğlu, AG. Karatepe, B. Durmuş, M. Sezgin, F. Ayhan, P. Yazgan, T. Duruöz, M. Yener, A. Gürgan, M. Kırnap, E. Cakar, L. Altan, R. Soydemir, E. Capkın, I. Tekeoğlu, G. Aydın, Z. Günendi, B. Nacır, A. Sallı, C. Oztürk, A. Memiş, Y. Turan, E. Kozanoğlu, K. Sivrioğlu; Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği [TRASD] (Turkish League Against Rheumatism) Ankylosing Spondylitis [AS] Study Group. Description of the registry of patients with ankylosing spondylitis in Turkey: TRASD-IP. Rheumatol Int. 32(1):169-76 (2012).

 

A13. Duruöz MT, L. Doward, Y. Turan, L. Cerrahoglu, M. Yurtkuran, M. Calis, N. Tas, S. Ozgocmen, O. Yoleri, B. Durmaz, S. Oncel, T. Tuncer, O. Sendur, M. Birtane, F. Tuzun, U. Bingol, M. Kirnap, G. Celik Erturk, O. Ardicoglu, A. Memis, F. Atamaz, R. Kizil, C. Kacar, G. Gurer, K. Uzunca, H. Sari. Translation and validation of the Turkish version of the Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQOL) questionnaire. Rheumatol Int. 2013 Nov;33(11):2717-22.

 

 

 


 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Özdemir, F., S. Kokino, K. Uzunca, N. Taştekin ve G. Ekuklu, "Posture Analysis in High School Students", 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. Antalya, 2000.

B2. Özdemir, F., O. Çalıyurt, K. Uzunca, E. Vardar ve S. Kokino, "Psychiatric Disorders in Outpatient Physical Medicine And Rehabilitation Patints", 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. Antalya, 2000.

B3. Özdemir, F., K. Uzunca, S. Kokino ve S. Erdoğan, "The Relationship Between Spinal, Sacroiliac Involvement And Functional Assesment in Ankylosing Spondylitis", Annual Europan Congress of Rheumatology (EULAR) Prague, 2001.

 

B4. Uzunca, K., F. Özdemir ve S. Kokino, "Radiological Involvement in HLA B27 Associated Ankylosing Spondylitis", 13th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine Brighton, UK 2002.

B5. Uzunca, K., N. Taştekin ve F. Özdemir, "The Relationship Between Radiological Evaluation and Disease Severity on Osteoarthritis" Internationale und Deutsch-Türkische Tagung für Rheumatologie und Rehabilitation, Antalya, 2002.

B6. Taştekin, N., Tuna H ve Uzunca K, "The Correlation Between Hallux Valgus and Foot Functional Index in Patients with Rheumatoid Arthritis", Internationale und Deutsch-Türkische Tagung für Rheumatologie und Rehabilitation Antalya, 2002.

B7. Tastekin, N., M. Birtane ve K. Uzunca, "Which of The Three Different Tender Point Assessment Methods is More Useful for Predicting The Severity of Fibromyalgia Syndrome", Annual Europan Congress of Rheumatology (EULAR) Vienna, 2005.

 

B8. Durmus-Altun G., K. Uzunca, Y. Kutucu, N. Bilgili ve M. Birtane, "The Scintigraphic Assessment of Lateral Epicondylitis" Annual Congress of the EANM Athens, 2006.


 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :


 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


 

D1. Birtane, M., H. Tuna, G. Ekuklu, K. Uzunca, C. Akçi ve S. Kokino, "Edirne Huzurevi Sakinlerinde Yaşam Kalitesine Etki Eden Etmenlerin İrdelenmesi", Geriatri, 3, 141-145 (2000).

 

D2. Özdemir, F., K. Uzunca ve S. Kokino, "Erkek Futbolcularda Tibial Ultrason Hızı ile Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi", Osteoporoz Dünyasından, 6, 99-102 (2000).

 

D3. Özdemir, F., S. Kokino, K. Uzunca, N. Taştekin, G. Ekuklu ve Ş. Avcı. "Lise Öğrencilerinde Postür Analizi", Türk Fiz Tıp Rehab Derg 48, 3-7 (2002).

 

D4. Özdemir, F., K. Uzunca, ve Ö.Ö. Tükenmez, "Akinetik Rijidite Sendromuna Bağlı Heterotopik Ossifikasyon: Bir Olgu Sunumu", Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 49, 32-35 (2003).

D5. Özdemir, F., O. Çalıyurt, K. Uzunca, E. Vardar, D.Demirbağ, ve S. Kokino, "Ayaktan Tedavi Gören Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Hastalarında Psikiyatrik Bozukluklar", Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 49, 21-25 (2003).

D6. Uzunca K., M. Birtane ve N. Tunçbilek, "Postmenopozal Kadınlarda Dijital X-Işını Radyogrammetri Bulguları ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi", Osteoporoz dünyasından, 11, 27-32 (2005).

 

D7. Uzunca K., M. Birtane ve C. Zateri, "Kalkaneal Entezopatinin Eşlik Ettiği Poststreptokoksik Reaktif Artrit: Olgu Sunumu" Türk Fiz tıp ve reh Der 51(1), 37-39 (2005).

 

D8. Karadağ A. ve K. Uzunca "Postmenopozal Osteoporozda Risedronat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Biyokimyasal Belirleyicilerle Önceden Belirlenebilir mi?", Osteoporoz dünyasından;12, 74-80 (2006).

 

D9. Uzunca K., N. Taştekin ve M. Birtane, "Erişkin Tip Pes Planusta Ağrı ve Dizabilitenin Radyografik ve Pedobarografik Parametreler ile İlişkisi", Romatizma dergisi, 21, 95-99 (2006).

 

D10. Taştekin N, K. Uzunca, M. Birtane, D.D. Kabeyel ve G. Öztürk, "Romatoid Artritli Hastalarda El Eklemlerindeki Hareket Açıklığı ve El Kavrama Kuvvetlerinin Hastalık Aktivasyonu, El Fonksiyonları ve Özürlülük ile İlişkisi", Romatizma dergisi 21(1), 13-17 (2006).

 

D11. Uzunca K., "İnmede Üst Ekstremite Komplikasyonları", Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 52, 23-29 (2006).

 

D12. Birtane M. ve K. Uzunca, "Bel Ağrılarında Topikal Tedavi Seçenekleri", Klinik Aktüel Tıp 11, 29-32 (2006).

 

D13. Uzunca K., "Fibromiyaljide klinik ve fonksiyonel değerlendirme", Romatizma 21(suppl), 352-60 (2006).

 

D14. Uzunca K., "İnmeli Hastalarda Emg Biofeedback Kullanımı" Türk Fiz Tıp Rehab Derg 53(A):26-29 (2007).

 

D15. Taştekin N., K. Uzunca, Y. Çelik, D. Kurtoğlu Ankilozan Spondilit ve Multiple Sklerozun Beraber Görüldüğü Bir Olgu Türk Fiz Tıp Rehab Derg  55(1):39-41 (2009).


 

D16. Taştekin N., H Tuna, M Birtane, K. Uzunca Topuk valguslu romatoid artritli hastaların taban basınç değişiklikleri Türk Romatoloji Dergisi 24(2):67-71 (2009).


 

D17. Uzunca K. Ayak Bileği ve Ayak Osteoartritleri Türk Fiz Tıp Rehab Derg 55 Özel Sayı1; 15-9 (2009).


 

D18. Uzunca K. Ayak arklarındaki patolojiler ve klinik sonuçları. Türkiye klinikleri J PMR-Special topics 3(2):11-2 (2010)


 


 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


 

E1. Uzunca K, F. Özdemir, S. Gürcan ve S. Kokino, "Olgu Sunumu: Ankilozan Spondilite Eşlik Eden Sjögren Sendromu", Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Geleneksel Sempozyumu, Antalya, 2000.

 

E2. Uzunca K, F. Özdemir, S. Erdoğan ve S. Kokino, "Ankilozan Spondilit Hastalarında Sigara İçiminin Hastalık Aktivasyonu ve Fonksiyonel Yetersizlik Üzerine Etkisi", XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 2001.

 

E3. Özdemir F, K. Uzunca, S. Erdoğan ve S. Kokino, "Ankilozan Spondilit Hastalarında Nottingham Sağlık Profilinin Hastalık Aktivasyonu ve Fonksiyonel Yetersizliği Değerlendirmedeki Yeri", XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 2001.

E5. Uzunca K., M. Birtane ve N. Tunçbilek, "Postmenopozal Kadınlarda Dijital X-Işını Radyogrammetri ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi", 19. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 2003.

E6. Uzunca K., M. Birtane, G. Durmuş-Altun ve F. Üstün, "Profesyonel Futbolun Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine İleri Yaşlardaki Etkisi", 19. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 2003.

E6. Uzunca K., M. Birtane ve A. Tezel, "Servikal Osteofite Bağlı Disfaji: Olgu Sunumu", 19. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 2003.

E7. Birtane M., K. Uzunca ve C. Zateri, "Kalkaneal Entesopatinin Eşlik Ettiği Bir Poststreptokokkal Artrit. Olgu Sunumu", 1. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2004.

E8. Uzunca K., M. Birtane ve N. Taştekin, "Lateral Epikondilit Tedavisinde Bir Fizik Tedavi Ajanı: Pulsed Elektromanyetik Alan, Randomize Kontrollü Çalışma" 20. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, Bodrum, 2005.

E9. Uzunca K., M. Birtane ve C. Zateri, "Postmenopozal Kadınlarda Kulaç Mesafesi Osteoporoz ve Vertebral Deformite İçin Ne Kadar Belirleyicidir"", 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bodrum, 2005.

E10. Birtane M., K. Uzunca, H. Tuna ve N. Taştekin, "Fibromyalji ve Romatoid Artritli Hastalarda Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması" 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bodrum, 2005.

E10. Demirbağ, D.K., M. Birtane, K. Uzunca, N. Taştekin ve E. Ünlü, "Romatoid Artritli Hastalarda Yaşam Kalitesi: Klinik, Radyolojik ve Laboratuar Parametrelere Etkisi", 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2006.

E11. Taştekin, N., K. Uzunca, M. Birtane, D.K. Demirbağ, G. Öztürk, "Romatoid Artritli Hastalarda El ve El Bileği Eklemlerindeki Eklem Hareket Açıklığı ve El Kavrama Kuvvetlerinin El Fonksiyonları Ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi", 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2006.

E12. Zateri, C., D.K. Demirbağ, M. Birtane, K. Uzunca ve K. Balcı, "Kübital Tünel Sendromlu İki Olguda Etyoloji: Aksesuar Ankoneus Epitroklearis Kası, Dirsek Osteoartriti", 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2006.

E12. Uzunca, K., E. Esen, N. Taştekin, D.K. Demirbağ ve M. Birtane, "Fibromyalji Sendromunda Yorgunluğun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Ve Diğer Klinik Özelliklerle İlişkisi", 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2006.

E13. Zateri, C., D.K. Demirbağ, K. Uzunca, M. Birtane, E. Ünlü, K. Balcı ve O. Temizöz, "bilateral anterior serebral erter infarktlı hastada kalça ağrısının nadir bir nedeni: heterotopik ossifikasyon", 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2006.

E14. Uzunca K., M. Birtane, N. Taştekin, DD. Kabayel, MK Rodoplu. "Ankilozan spondilitli hastalarda tanı gecikmesini etkileyen faktörler: Şiddetli hastalık erken tanının sebebimidir yada geç tanının sonucumudur?", 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2008.

E15. Birtane M., K. Uzunca, N. Taştekin, ÖB. Mercimek "Romatoid artrit ve ankilozan spondilitli hastalarda anti-tnf alfa deneyimlerimiz" 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2008.

E16. Taştekin N., K. Uzunca, N. Süt, M. Birtane, ÖB. Mercimek "Fibromiyalji sendromunda farklı hassas nokta sayısı ve değerlendirme yöntemlerinin tanısal değerleri 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2008.

E17. Uzunca K., M. Birtane, N. Taştekin, ŞD Yazıcı "Bir olgu ışığında kronik poliartritli hastalarda mediatinal lenfadenopatinin ayırıcı tanısı" 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2008.


 


 

F. Diğer yayınlar (Kitap bölümleri) :

Uzunca K. ve M. Birtane, "Monoartiküler artritler" Kelley Romatoloji Arasıl T (çeviri editörü) Güneş kitabevi, Ankara 2006, 514-421.

 

Uzunca K. "inflamasyon" Romatoloji Arasıl T Duruöz T Dinçer K, Uğurlu H, Şenel K (Çeviri editörleri) Rotatıp kitabevi, Ankara 2011, 161-76.