Uzm. Dr. Erhan ÇELENK

Radyoloji Ünitesi

Görevli Olduğu Diğer Üniteler:

Radyoloji Ünitesi

Doğum Yeri / Tarihi:

İskenderun / 24.11.1986

Yabancı Dil:

İngilizce

Eğitimi:

      Lisans

       Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2010

       Tıpta Uzmanlık

        Radyoloji Anabilimdalı / İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)  2011-2016

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

1000 olgu eşliğinde retrospektif Koroner BT anjiografi çalışması:Kardiak anatomik varyasyonlar

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Menduh Dursun , İstanbul tıp fakültesi (Çapa) 2016

Çalıştığı Kurumlar:

Arş.Gör. Dr. / İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul / 2011-2016

 
Uzman Dr. / Lüleburgaz Devlet Hastanesi,     Kırklareli (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) / 2016
 
 

Mesleki İlgi Alanları:

  • Girişimsel radyoloji (USG ve BT eşliğinde biyopsiler , vasküler ve nonvasküler girişimler)
  • USG, BT ve MR raporlama
  • Kardiak MRG ve koroner BT anjiografi çekimi
  • Mr artro ve MR spektroskopi  çekimi

Bilimsel Yayınları:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Bulakci M, Tefik T, Kartal MG, Celenk E, Erol OB1, Sanli O, Imaging Appearances of Paratesticular Fibrous Pseudotumor.Pol J Radiol. 2016 Jan 9;81:10-4. doi: 10.12659/PJR.895405.

A2.Bulakçı M, Kartal MG, Çelenk E, Tunçer S, Kılıçaslan I Multimodality Imaging Findings of a Renal Aspergilloma.Balkan Med J. 2016 Nov;33(6):701-705.

A3.Bulakci M, Yilmaz E, Cengel F, Gocmez A, Kartal MG, Isik EG, Celenk E, Yegen G, Disseminated alveolar hydatid disease resembling a metastatic malignancy: a diagnostic challenge-a report of two cases. Case Rep Radiol. 2014;2014:638375. doi: 10.1155/2014/638375

A4. Sahin D, Yilmazbayhan D, Firat P, Hacisalihoglu UP, Kirimlioglu SH, Celenk E, Arslan R. Comparison of conventional cytology and SurePath in split thyroid fine needle aspiration materials. Cytopathology. 2017 Aug;28(4):291-298. doi: 10.1111/cyt.12430.