Uzm. Dr. Levent ÜÇKARDEŞLER

Nöroloji

Medeni Hali:

Boşanmış

Yabancı Dil:

İngilizce

E-Posta Adres(ler)i:

leventuckardesler@hotmail.com

Eğitimi:

Mezuniyet: 1972-1978 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas: 1978-1982 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD.

Çalıştığı Kurumlar:

Nöroloji Yoğun Bakım (Prof. Dr. Önder Akyürekli)

Nöroloji Servis (Prof. Dr. Bedriye Kot, Prof. Dr. Kamran Kumral, Prof. Dr. Cumhur Ertekin, Prof Dr.)

Nöro-sensoriyel (nöro-otoloji, nöro-oftalmoloji ; (Doç. Dr. Altan Kayan)

Elektromyografi (Prof. Dr. Cumhur Ertekin)

Elektroensefalografi (Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu)

Nörofizyoloji Uyarılmış potansiyel laboratuarı (Prof Dr. Cumhur Ertekin, Doç. Dr. Altan Kayan)

Çocuk Nörolojisi Kliniği ve Polikliniği ( Prof. Dr. Ayfer Ülkü ile birlikte)

Epilepsi Polikliniği (Prof. Dr. Ahmet Satoğlu ile birlikte)

Genel Poliklinik (Prof. Dr. Kamran Kumral, Prof. Dr. Cumhur Ertekin)

MS-Baş Ağrısı Polikliniği (Prof. Dr. Egemen İdiman)

Kas Hastalıkları Polikliniği (Prof. Dr. Türe Tunçbay)

Psikiyatri Kliniği (rotasyon) (Prof. Dr. Ataman Tangör) 6 ay süreyle nöroz, bayan ve erkek kapalı psikoz servisleri

Katıldığı Mesleki Eğitim, Kurs ve Konferanslar:

Medikal ve paramedikal elektronik, müzik, spor

Ödül ve Dereceler:

Rutin EMG

Rutin EEG

Rutin Uyarılmış Potansiyeller

İntrakranial ve ekstrakranial video EEG monitorizasyon

 Epilepsi Cerrahisinde cerrahi öncesi evoluasyon 1993-2009

 İntraoperatif nörofizyolojik monitorizasyon 2005-2009

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

Ankara Türk Tabipler Birliği

Ankara Türk Nöroloji Derneği

Türk Epilepsi Derneği

Türk Nörofizyoloji Derneği