Uzm.Dr. Nalan DOĞAN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doğum Yeri / Tarihi:

Makedonya

Yabancı Dil:

İngilizce/Makedonca/Arnavutça

Eğitimi:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Bursa  2006

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD / İstanbul 2014

Çalıştığı Kurumlar:

 • 2014-2016 Özel İlke Hastanesi/ Tıp Merkezi

 • 2016-2019 Lüleburgaz Devlet Hastanesi KIRKLARELİ

 • 2019 Taxim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 2019-2021 Beykoz Devlet Hastanesi

 • 2021 Özel Medikent Hastanesi

   

Mesleki İlgi Alanları:

 • ORTOPEDİK REHABİLİTASYONU

 • NÖROLOJİK REHABİLİTASYONU

 • PEDİATRİK REHABİLİTASYONU

 • KARDİOPULMONER REHABİLİTASYONU

 • LENFÖDEM REHABİLİTASYONU

 • VERTİGO REHABİLİTASYONU

 • ERGOTERAPİ REHABİLİTASYONU

 • PELVİK TABAN REHABİLİTASYONU

 • ROMATOLOJİK HASTALIKLAR (ROMATOİD ARTRİT, SPONDİLO ARTROPATİLER)

 • OSTEOPOROZ

 • GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ

 • GİRİŞİMSEL EKLEM TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ (HİYALORONİK ASİT, PRP, KÖK HÜCRE, OZON, STEROİT, KOLLAJEN )

 • MANUEL TERAPİ

 • AKUPUNKTUR

 • KURU KUPA/HACEMAT

 • HOMEOPATİ

 • OZON

 • KİNEZYOLOJİK BANTLAMA(KİNESİOTAPE)

 • NÖRAL TERAPİ

 

 

Katıldığı Mesleki Eğitim, Kurs ve Konferanslar:

 • SAĞLIK BAKANLIK ONAYLI ALDIĞI KURSLAR:

 • AKUPUNKTUR UYGULAMA SERTİFİKASI, İSTANBUL 2008

 • KUPA UYGULAMASI EĞİTİM SERTİFİKASI, İSTANBUL 2017

 • OZON UYGULAMASI EĞİTİM SERTİFİKASI, İSTANBUL 2019

 • HOMEOPATİ UYGULAMASI EĞİTİM SERTİFİKASI, İSTANBUL 2020

 

 • UZMANLIK TEZİ:

SAKROİLİAK EKLEM DİSFONKSİYON SENDROMLU HASTALARDA MANUEL TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ

 • MEZOTERAPİ WORKSHOP, 2008

 • 10. MEDULLA SPİNALİS YARALANMALARI SEMPOZYUMU, 2010

 • 6. ULUSAL AKUPUNKTUR KONGRESİ, 2010

 • POSTÜR BOZUKLUKLARINDA AKUPUNKTUR WORKSHOP, 2010

 • 41. ÇUBUKÇU GÜNLERİ SEMPOZYUMU, 2010

 • ENJEKSİYON KURSU, 2011

 • KİNESİOTAPİNG-TEMEL BİLGİLENDİRME VE UYGULAMA KURSU, 2011

 • PEDİATRİK SPASTİSİTEDE TOKSİN UYGULAMA KURSU, 2012

 • ULUSLARARASI MANUEL TIP VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU, 2012

 • 43. GELENEKSEL ÇUBUKÇU GÜNLERİ, 2012

 • 24. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, 2013

 • SERVİKOTORASİK BÖLGEDE MANUEL TIP YÖNTEMLERİ KURSU, 2013

 • MEME KANSERİ REHABİLİTASYONU VE ÜST EKSTREMİTE LENFÖDEM KURSU, 2013

 • AĞRI SEMOZYUMU KATILIM SERTİFİKASI, 2013

 • OMUZ ULTRASONOGRAFİSİ KURSU, 2013

 • SPASTİSİTE TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİN KURSU, 2013

 • 12.TH CONGRESS OF EUROPEAN FORUM FOR RESEARCH İN REHABİLİTATİON

‘‘NEUROPLASTİCİTY MODULATİON AND CİRCUİT RETRAİNİNG İN STROKE REHABİLİTATİON’’, 2013

 • 12.TH CONGRESS OF EUROPEAN FORUM FOR RESEARCH İN REHABİLİTATİON

‘‘MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND’’, 2013

 • CAMPİNJECT 2, ENJEKSİYON KAMPI, 2013

 • ROMATİZMAL HASTALIKLAR, TFTR DERNEĞİ 3. KIŞ OKULU, 2013

 • SPİNA BİFİDA TEDAVİSİNE YAKLAŞIM PANELİ, 2014

 • EGZERSİZ KONULU TFTR DERNEĞİ 3. YAZ OKULU, 2014

 • CAMPİNJECT, ENJEKSİYON KAMPI, 2014

 • SERVİKAL MANİPÜLASYON TEKNİKLERİ VE TEMEL UYGULAMALAR, 2015

 • OMURİLİK YARALANMALARI SEMPOZYUMU, 2016

 • SPORTİF REHABİLİTASYONDA MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ SEMPOZYUMU, 2016

 • SPORTİF REHABİLİTASYON 2017 SEMPOZYUMU, 2017

 • 14. NÖROPATİK AĞRI SEMPOZYUMU, 2017

 • 2017 FTR KURS GÜNCELLEMELERİ KONGRESİ, 2017

 • 6. ULUSAL OSTEOPOROZ KONGRESİ, 2017

 • THE 12TH İNTERNATİONAL SOCİETY OF PHYSİCAL AND REHABİLİTATİON MEDİCİNE WORLD CONGRESS, 2018 PARİS, FRANCE

 • 5. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 2019

 • NÖRALTERAPİ KURSU, 2019

 • ULUSLARARASI KATILIMLI 27. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ ‘‘KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA MEZOTERAPİ KURSU’’, 2019

 • ULUSLARARASI KATILIMLI 27. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ ‘‘KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA AKUPUNKTUR UYGULAMALARI KURSU’’, 2019

 • UNDERSTANDİNG THE PRP APPLİCATİONS, HARVESTİNG AND PERFORMİNG THE PRP, 2019

 • 7.TIBBI REHABİLİTASYON KONGRESİ, 2020

 • ULUSLARARASI KATILIMLI 28. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, 2021

 • 20.İNTERNATİONAL EASTERN MEDİTERRANEAN FAMİLY MEDİCİNE CONGRESS,2021

 • ENJEKSİYON MANUEL TIP MORE KONGR,2021

 

 

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

-TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ

-EUROPEAN BOARD OF PHYSİCAL MEDİCİNE AND REHABİLİTATİON

-TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

Bilimsel Yayınları:

 • ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN POSTER BİLDİRİ

1.‘‘ÇOCUKTA KALSİFİYE APONÖROTİK FİBROMA’’ SYF 57

10-12 OCAK 2019, ‘‘ 5.FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ’’

 

 

 • ULUSLARASI KONGRELERDE SUNULAN POSTER BİLDİRİ

1.‘‘HUMERUS PARÇALI ŞAFT KIRIĞI AMELİYAT SONRASI OLUŞAN RADİAL SİNİR PALSİSİ’’ SYF 627; P-190.

17-21 NİSAN 2019, ‘‘ULUSLARARASI KATILIMLI 27. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ’’.

2.‘‘PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE PRP+OZON, BETAMETAZON+OZON VE SADECE OZON ENJEKSİYONLARININ AĞRI VE HAREKET KISITLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ’’ SYF 494;P-055.

17-21 NİSAN 2019, ‘‘ULUSLARARASI KATILIMLI 27. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ’’.

3. ‘‘BEL AĞRILI HASTALARDA AKUPUNKTUR TEDAVİSİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI’’ SYF 642;

17-21 NİSAN 2019, ‘‘ULUSLARARASI KATILIMLI 27. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ’’

4.‘‘SARS-COV-2 ENFEKSİYON SONRASI AKTİVE OLAN AKUT GUT ATAĞI’’ SYF:320;P-26.

4-6 ARALIK 2020, ‘‘7.TIBBI REHABİLİTASYON KONGRESİ’’.

5.‘‘ NADİR GÖRÜLEN BİR DİZ AĞRISI NEDENİ: PATELLA BİPARTİTA(AKSESUAR PATELLA)’’SYF:306; P-17.

4-6 ARALIK 2020, ‘‘7.TIBBI REHABİLİTASYON KONGRESİ’’.

6.‘‘KRONİK OTİTİS MEDİA VE DİŞ ABSESİ SONRASI GELİŞEN TEK TARAFLI PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ’’SYF:285; P-03.

4-6 ARALIK 2020, ‘‘7.TIBBI REHABİLİTASYON KONGRESİ’’.

7.‘‘İLAÇLARA DİRENÇLİ BİR NÖROPATİK AĞRI OLGUSUNDA AKUPUNKTUR TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ’’SYF:321; P-27.

4-6 ARALIK 2020, ‘‘7.TIBBI REHABİLİTASYON KONGRESİ’’.

8.‘‘İNME SONRASI GELİŞEN SANTRAL AĞRI’’.

8-11 NİSAN 2021; ‘‘ULUSLARARASI KATILIMLI 28. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ’’. P-018.