Uzm.Dr. Nermin DURAN

Laboratuvar

Doğum Yeri / Tarihi:

Çarşamba / 06.05.1981

Medeni Hali:

Evli

Yabancı Dil:

İngilizce

E-Posta Adres(ler)i:

mdnermin@gmail.com

Eğitimi:

Uzmanlık   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Üniversite  Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalıştığı Kurumlar:

      Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi - 4 yıl – 09.05.2013

      Mardin Devlet Hastanesi – 3 yıl 

Katıldığı Mesleki Eğitim, Kurs ve Konferanslar:

 1.   Gıda ve Su kaynaklı Enfeksiyon Etkenlerinin Sürveyansında 

Laboratuvarların Rolü: Tanı Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Laboratuvarlar arası standardizasyon Eğitimi—01-07.12.2011 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı-Ankara

 1.       OMÜ Tıp Fakültesi ve Samsun Tabip Odası Akademik Gelişim

Kursu-1 Bilimsel Çalışma, Makale Yazımı ve Sunum Teknikleri. Yer: Samsun, OMÜ Tıp Fak. Tar: 24-25 Mart 2012.

 1.       Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu Marıtım Pıne

Beach Resort Otel- Belek/Antalya. 27 Kasım-1 Aralık 2013

 1.       14. World Sterilization Congress and 8. National Sterilization

Disinfection Congress of Turkey 6-9 November 2013 Antalya, TURKEY

 1.        7. DAS Okulu’na katılım 16-21 Şubat 2014 (Dezenfeksiyon Antisepsi sterilizasyon sertifikası – 7 yıl geçerlidir.)
 2.        2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2013 10-13 Kasım Antalya
 3.        Klinik Mikrobiyoloji Derneği 1. kış okulu 14-17 Ocak 2015 Trabzon Prof. Dr. Osman turan Kongre Merkezi
 4.        Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu
 5. Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Dalında Yeterlilik Kurulu'nca belirlenen niteliklere sahip olduğu için Kasım 2015 tarihinde bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Bu belgenin geçerlilik süresi on (10) yıldır.

 6.  İşyeri hekimliği sertifikası (12.06.2018)

Bilimsel Yayınları:

 1. www. eacem2012.org-3rd-EACEM EurAsian Congress on Emergency Medicine -8th-Turkısh Emergency Medıcıne (TATKON) Sıx-Month Evaluatıon Of The Crımean-Congo Hemorhagıc Fever For The Endemıc Cıty Tokat 2012, P-322, 310-311syf poster
 2. www.escmid.org/eccmid2013 / 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Clinical and laboratory characteristics of Crimean Congo haemorrhagic fever in an endemic area: it is still an important health problem F. Duygu*, T. Kaya, O. Gunal, N. Bulut, A. Goral, S. Barut (Tokat, TR) Abstract Nr. 3489 / Berlin, Germany / 27 – 30 April 2013
 3. Bulut N, Yenişehirli G, Bulut Y Metisilin dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının teikoplanin linezolid kinupristin dalfopristin ve daptomisin duyarlılıklarının E test yöntemi ile araştırılması. 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:414077)
 4. Savcı Ü, Özveren G, Bulut N, Yenişehirli G, Bulut Y Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumanii izolatlarında antibiyotik direnci. 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:414023)
 5. Türk Toraks Derneği 15.Yıllık Kongresi / Solunum Sistemi Enfeksiyonları / SS127-Trakeal Aspirat Kültürlerinde Acinetobacter baumannii Direnci. Doruk S, Çelik D, Yenişehirli G, Köseoğlu HI, Bulut N, Günal Ö, Çelikel İS / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim dalı 12 Nisan 2012
 6. Zeynep Zengin, Keramettin Yanık, Zerrin Ü. Erzurumlu, Hava Yılmaz, Nermin Bulut, Peruze Çelenk. Bakımevinde Kalan Psikiyatrik ve Geriatrik Hastalarda Ağız Hijyeni ve Oral Floranın Değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi 2012/15/ Özel Sayı. Poster Sunu Özet No:14. http://geriatri.dergisi.org/pdf/yasli_sagligi.pdf, 2012, 88 syf, 15/özel sayı, poster 5. isim Türk Geriatri Dergisi 2012/15/ Özel Sayı. Poster Sunu Özet No:14
 7. Filiz Orak¹ , Yavuz Orak² , Nermin Bulut¹ Mardin Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Direnç Profilleri, 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi P... sf...10-13 kasım Belek Antalya
 8. Bulut N, Özkoçak İ, Aytaç F, Yenişehirli G, Bulut Y, Önder Y Microbial contamination of surfaces and materials ina dental clinic. 14th World Sterilization Congress & 8th National Sterilization Disinfection Congress of Turkey (Poster) (Yayın No:344261)
 9. Bulut N, Yenişehirli G, Bulut Y Candida albicans izolatlarının antifungal duyarlılık durumları. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:414169)
 10. Bulut N, Yenişehirli G, Bulut Y, (2012). "Tokat İli Kan Donörlerinde Hepatit B Hepatit C Hıv Ve Sifiliz Seroprevalansı", Viral Hepatit Dergisi, 18(1), 11-14., Doi: 10.4274/Vhd.18.03 (Yayın No: 335962)
 11. Yenişehirli G, Nermin B, Yenişehirli A, Bulut Y, (2015). "In Vitro Susceptibilities Of Candida Albicans Isolates To Antifungal Agents İn Tokat Turkey", Jundishapur Journal Of Microbiology, 8(9), , Doi: 10.5812/jjm.28057 (Yayın No: 2332879) [SCI-Expanded]
 12. Yenişehirli G, Yenişehirli A, Bulut Y, Nermin B, (2015). "Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarının Vankomisin Teikoplanin Linezolid Kinupristin Dalfopristin Ve Daptomisine İn Vitro Duyarlılıkları", Ankem Dergisi, 2921-25. (Yayın No: 1535841)