Uzm. Dr. Zehra Özde ÇETİN

Nöroloji

Doğum Yeri / Tarihi:

Ankara 03.11.1986

Medeni Hali:

Evli

Yabancı Dil:

İngilizce

Eğitimi:

2004- 2011 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)

2011- 2016 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Araştırma Hast. (Uzmanlık)

2019- 2020 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörofizyoloj, Anabilim Dalı (EMG EĞİTİM)

Çalıştığı Kurumlar:

Kangal Devlet Hastanesi ( 2011 )

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Araştırma Hastanesi ( 2011-2016 )

Lüleburgaz Devlet Hastanesi ( 2016-2020 ) 

Mesleki İlgi Alanları:

Nörofizyoloji ( EMG, EEG, SEP, VEP)

Bunama/Demans

Beyin Damar Hastalıkları

Baş Ağrısı

Migren

Epilepsi (Nöbet) 

Baş Dönmesi (Vertigo)

Hareket Bozuklukları ( Parkinson Hastalığı, Titreme) 

Nöroradyoloji

                                      

                                      

Katıldığı Mesleki Eğitim, Kurs ve Konferanslar:

Parenteral ve Enteral Nutrisyon Eğitimi

Nöral Terapi Eğitimi 

İş Yeri Hekimliği Sertifikası 

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ 

 EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY ( EAN ) 

TÜRKİYE KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ DERNEĞİ

EUROPEAN SOCİETY OF CLİNİCAL NUTRİTİON AND METABOLİSM ( ESPEN )