40 YAŞ ALTI GENEL ERKEK CHECK-UP PANELİ

DİYABETİK TESTLER

GLUKOZ (AÇLIK)

HOMA IR

HEMOGLOBİN A1C

 

HEMOTOLOJİK TESTLER

HEMOGRAM

SEDİMANTASYON

 

KARACİĞER ENZİM TESTLERİ

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

 

SERELOJİ TESTLERİ
 

HBS AG

ANTI HCV

HIV

 

KOLESTEROL TESTLERİ

TOTAL KOLESTEROL

HDL-KOLESTEROL

LDL KOLESTEROL

TRİGLİSERİT

 

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

ÜRE

KREATİNİN

TAM İDRAR ANALİZİ

 

ANEMİ TESTLERİ

VİTAMİN B12

 

TROİD TESTLERİ

TSH

T4

 

BİYOKİMYA TESTLERİ

SODYUM

POTASYUM

KALSİYUM

CRP

 

TÜMÖR BELİRTEÇ TESTLERİ

CEA

 

KARDİYOLOJİK TEST

EKG

 

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

ABDOMEN US TÜM BATIN

AKCİĞER GRAFİSİ

 

MUAYENE

DAHİLİYE MUAYENE