40 YAŞ ALTI GENEL KADIN CHECK-UP PANELİ

PANEL İÇERİĞİ

 

 

DİYABETİK TESTLER

GLUKOZ (AÇLIK)

HEMOGLOBİN A1C

HOMA IR

 

HEMOTOLOJİK TESTLER

HEMOGRAM

SEDİMANTASYON

 

KARACİĞER ENZİM TESTLERİ

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

 

SERELOJİ TESTLERİ

HBS AG

ANTI HCV

HIV

 

ANEMİ TESTLERİ

DEMİR

VİTAMİN B12

VİTAMİN D3

FOLİK ASİT

 

 

KOLESTEROL TESTLERİ

HDL KOLESTEROL

LDL KOLESTEROL

TOTAL KOLESTEROL

TRİGLİSERİT

 

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

KREATİNİN

ÜRE

TAM İDRAR ANALİZİ

 

TROİD TESTLERİ

TSH

SERBEST T4

 

BİYOKİMYA TESTLERİ

SODYUM

POTASYUM

KALSİYUM

CRP

 

TÜMÖR BELİRTEÇ TESTLERİ

CEA

SMEAR

 

KARDİYOLOJİK TEST

EKG

 

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

AKCİĞER GRAFİSİ

ABDOMEN US TÜM BATIN

MEME US (BİLATERAL)

 

MUAYENELER

DAHİLİYE MUAYENE

KADIN DOĞUM MUAYENE