EKONOMİ CHECK-UP

MUAYENELER

DAHİLİYE MUAYENE

 

HEMOTOLOJİK TESTLER

HEMOGRAM

SEDİMANTASYON

 

DİYABETİK TESTLER

GLUKOZ (AÇLIK)

 

KOLESTEROL TESTLERİ

TOTAL KOLESTEROL

LDL KOLESTEROL

HDL KOLESTEROL

TRİGLİSERİT

 

KARACİĞER ENZİM TESTLERİ

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

ALP

 

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

ÜRE

KREATİNİN

İDRAR ANALİZİ

 

TROİD TESTLERİ

TSH

T4

 

SEROLOJİ

HBS AG

 

(RADYOLOJİK) GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

PA AKCİĞER GRAFİSİ

TÜM BATIN USG