Genel Cerrahi

Bölümün uzman hekimleri, teşhis veya tedavi amaçlı başvuran tüm hastaları öncelikle kapsamlı bir tıbbı sorgu ve muayeneden geçirir, ardından gerekli süreçleri planlayarak diğer branş hekimleriyle multidispliner bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirmeler yapar.