Göğüs Hastalıkları

 Göğüs Hastalıkları Bölümü, akciğer hastalıklarının tetkik, tedavi ve takibini hastanemiz servis ve polikliniklerinde sürdürmektedir. Gerek yatarak, gerekse de ayaktan hasta takibi yapılmaktadır. 

Göğüs Hastalıkları biriminde solunum fonksiyon laboratuvarı ve bronkoskopi ünitesi bulunmaktadır. Solunum fonksiyon laboratuvarında akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesi için solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır. Allerji - deri testi ve bronkoskopi ünitesinde bronkoskopiler yapılabilmektedir. Ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır.
 
Birimimizde verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin bazıları şöyledir:
 
Obstruktif Akciğer Hastalıklarının (KOAH) Tanı ve Tedavisi
Astım Tanı ve Tedavisi
Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Bünyesinde Solunum fonksiyon Testleri
Bronş Tümörleri Tanı ve Tedavisi
Akut ve Kronik Bronşit, Bronşektazİ
Solunum Fizyoterapisi
Pnömoni
Plorezi
Bronşit
Sarkoidoz
Pulmoner emboli 
Mesleki Akciğer Hastalıkları
Horlama ve Uykuda Solunum Durması ( Uyku Apne Sendromu)
Sigara Bağımlılığı