Göğüs Hastalıkları

 Göğüs Hastalıkları Bölümü, akciğer hastalıklarının tetkik, tedavi ve takibini hastanemiz servis ve polikliniklerinde sürdürmektedir. Gerek yatarak, gerekse de ayaktan hasta takibi yapılmaktadır. 

Göğüs Hastalıkları biriminde solunum fonksiyon laboratuvarı ve bronkoskopi ünitesi bulunmaktadır. Solunum fonksiyon laboratuvarında akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesi için solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır. Allerji - deri testi ve bronkoskopi ünitesinde bronkoskopiler yapılabilmektedir. Ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır.
 
Birimimizde verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin bazıları şöyledir:
 
-Obstruktif Akciğer Hastalıklarının (KOAH) Tanı ve Tedavisi
 
-Astım Tanı ve Tedavisi
 
-Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Bünyesinde Solunum fonksiyon Testleri
 
-Bronş Tümörleri Tanı ve Tedavisi
 
-Akut ve Kronik Bronşit, Bronşektazİ
 
-Solunum Fizyoterapisi
 
-Pnömoni
 
-Plorezi
 
-Bronşit
 
-Sarkoidoz
 
-Pulmoner emboli 
 
-Mesleki Akciğer Hastalıkları
 
-Horlama ve Uykuda Solunum Durması ( Uyku Apne Sendromu)
 
-Sigara Bağımlılığı