Üroflowmetre

 
İdrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren ÜROFLOWMETRİ testi hastanemizde uzman hekim denetiminde  yapılmaktadır.  İdrar kesesine ait nedenlerle ve ya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlıkları gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır.

 

Tek başına ve ya sistometri ile beraber kullanılabilir. Bu test ile elde edilen veriler:

 

1. Maksimum işeme hızı (Maximum Flow Rate-Fmean) 

 

2. Ortalama işeme hızı (Mean Flow Rate -Fmean) 

 

3. İşeme süresi (Vtime) 

 

4. Maximum işeme hızına ulaşma süresi (Time-to-Fmax) 

 

5. İşenen İdrar Hacmi (Volüm) (Obstrüksiyon, fimozis, yetersiz hiper/hipoomplian)  

 

 

 

Üroflowmetri' nin Kullanım Alanları

 

 

Alt üriner sistem obstrüksiyonları: BPH(iyi huylu prostat hastalıkları), üretra darlıkları, prostat kanseri, mesane boynu darlıkları, fimosis.

 

İşeme kusurları: Yetersit detrüsör kasılmaları, hiper/hipoomplian mesane.

 

Alt üriner sistem obstrüksiyonu nedeni ile medikal tedavi görenlerin ve ya opere olan hastaların takipleri ve ilaç dozu ayarlanması.

 

Beyin - omurilik operasyonu geçiren hastaların işeme kabiliyetlerinde olan değişiklerin gözlenmesi.